Prašome palaukti, kol bus pakrautas meniuMūsų adresas:

Literatų Klubas "Verdenė"

Maironio g. 12
Utena, 28134
Tel: 8-389-61608
Reginas@uvb.lt
 
:. Utenos literatų klubas “Verdenė” .:

1983 09 03 Utenos rajono centrinėje bibliotekoje (dabar Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoji biblioteka) tuometinės direktorės Genovaitės Driukienės iniciatyva vyko knygos bičiulių susirinkimas, kurio metu nutarta burtis į knygos mylėtojų klubą. Klubo pirmininke buvo išrinkta CB skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Alma Eigerdienė. Į klubą susibūrė 29 įvairių specialybių ir poreikių žmonės. Žurnalistas ir vertėjas Romualdas Valančiūnas pasiūlė klubą vadinti “Verdenės” vardu, dailininkas Klemensas Kupriūnas sukūrė klubo ženklą. Nuo 1986 metų klubo pirmininku išrinktas poetas, žurnalistas Petras Mindaugas Stundžia, renginių organizatore Regina Stakėnienė. Nuo 1986 metų klube susibūrė Utenos rajone gyvenantys ir kuriantys literatai. Vėliau į klubo veiklą įsijungė ir kitur gyvenantys ar besimokantys uteniškiai. Verdeniečiai leido savo kūrybos knygas, kitus leidinius, organizavo knygų pristatymus, aptarimus, parodas (ne tik knygų, bet ir savo meno kūrinių), literatūros vakarus, poezijos pavasarėlius, rudenėlius, Utenos apskrities šventę “Po Aukštaitijos dangumi”, žymių kraštiečių jubiliejus, lankė literatūrines, istorines vietas, spektaklius, dalyvavo daugelyje respublikos radijo ar televizijos laidų, savo kūrybą spausdino rajono ir respublikinėje spaudoje. Nuo 1985 metų organizuoja kasmetinį literatūrinį renginį “Gimtoji mūsų žemė”, kuriame dalyvauja ir žymūs Utenos krašto rašytojai. 1988 m liepos mėn. Utenos rajono LDT vykdomojo komiteto Kultūros skyrius (vedėjas Alvydas Katinas) įsteigė kasmetinį prizą (prizo autoriai Klemensas Kupriūnas ir Andrius Surgailis) ir premiją už geriausią metų publikaciją, kurie įteikiami minėto renginio metu. Laureatais tapo P.Panavas, V.Kaziela, M.Stundžia, V.Vanagickas, R.Lumpickienė, S.Sinkus, S.Eitminavičius, E.Rinkevičius, R.Jonuškienė, A.Kibickas, S.Karanauskas, A.Gasperaitis, R.Katinas (paskutiniuosius du prizus finansavo Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka). 1998 metais įsteigta Utenos rajono kultūros ir meno premija (trys kasmetinės premijos). Laureatais tapę “Verdenės” klubo literatai: Stanislovas Karanauskas, Petras Panavas, Antanas Gasperaitis, Stepas Eitminavičius, Rūta Jonuškienė, Odeta Bražėnienė, Regina Lumpickienė, Vytautas Kaziela, Mindaugas Stundžia. Premija įteikiama kiekvienais metais vasario 16 dieną. 2003 metais Utenos rajono savivaldybė įsteigė respublikinę Antano Miškinio literatūrinę premiją. Pirmuoju laureatu tapo poetas Petras Panavas. Pirmasis bendras “Verdenės” klubo literatų leidinukas išėjo 1987 metais (išleido rajono kultūros skyrius). Jame 11 autorių. 1989 metais klubas išleido pirmąjį literatų kūrybos almanachą “Verdenė” (leidykla “Periodika”). Šiame leidinyje 26 autorių kūryba.1995 metais leidykla “Indra” (direktorius verdenietis Antanas Kibickas) savo lėšomis išleido antrąjį almanachą, kurį sudarė poetas Vytautas Kaziela. Jame- 34 autorių kūryba. Trečiasis spalvingas almanachas “Verdenė” išleistas 1998 metais (rėmėjai- Lietuvos respublikos Kultūros ministerija, leidykla “Indra”). Sudarė poetas Petras Panavas. Jame- 36 literatų kūryba. 2003 metais išleistas ketvirtas spalvingas almanachas “Verdenė” , kurį sudarė poetė Rūta Jonuškienė. Jame-46 literatų kūryba. 2003 metais išėjo jaunųjų literatų kūrybos leidinys “Vėjas tarp sūpynių”. Redagavo poetas Petras Panavas. Leidinių rėmėja- Utenos rajono savivaldybė. 1995 12 27 Utenos rajono savivaldybė įregistravo Utenos literatų klubą “Verdenė” kaip savarankišką visuomeninę organizaciją. Nuo tų metų klubas turi savo įstatus, antspaudą, sąskaitą banke. 2004 06 23 Valstybės įmonės registrų centro Utenos filialas įtraukė klubą į juridinių asmenų registrą. Klubui suteikta teisinė forma- asociacija, paramos gavėjo statusas, pagal Asociacijos įstatymą patvirtinti klubo įstatai. Nuo 1996 metų ruošiami projektai įvairioms programoms, pagal kuriuos labai suintensyvėjo klubo veikla, ypač leidybinė. Klubo veiklą remia Lietuvos respublikos Kultūros ministerija, rajono savivaldybė, Utenos apskrities viršininko administracija, A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, leidykla “Indra”, UAB “Utenos trikotažas”, kitos įmonės, Utenos kultūros centras, kraštotyros muziejus… 1994 m. Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto studentė Jūratė Misiūnienė apgynė diplominį darbą “Utenos literatų klubas “Verdenė”.

Regina Stakėnienė

Svetainės autorius ir administratorius Ignas Bukys ( lixas666@gmail.com )