A. Miškinio biografija
A. Miškinio bibliografija
Straipsniai ir atsiminimai apie A. Miškinį, interviu, laiškai
Kūriniai, dedikuoti A. Miškiniui
A. Miškinio kūryba
Straipsniai apie kūrybą
Kūrinių recenzijos
Jubiliejai, šventės, spektakliai
A. Miškinio literatūrinė premija
A. ir M. Miškinių literatūrinė - etnografinė sodyba
Fotonuotraukų galerija
Į pradžią

 

                        A. ir M. Miškinių literatūrinė - etnografinė sodyba  

 

 

Mindaugas Stundžia. Sodyba - dovana uteniškiams

 

Utenos rajono Juknėnų kaime, kiek tolėliau nuo pagrindinės gyvenvietės, tarp jaunų alksnynėlių, gūžiasi iškilaus aukštaičių poeto Antano Miškinio ir jo brolio, žinomo vertėjo Motiejaus Miškinio sodyba. Senoviškas, dviejų "galų" su gonkomis gyvenamasis namas, svirnas, kuriame įrengta ekspozicija. Kieme - du ąžuoliniai stogastulpiai su Antano ir Motiejaus Miškinių bareljefais.

Pažymint A. Miškinio 95 - metį, malonią staigmeną tėviškėnams pateikė Vilniuje gyvenanti poeto dukra Jolanta Garjonienė. Ji, kaip sodybos Juknėnuose paveldėtoja, pastarąją padovanojo Utenos rajono savivaldybei kaip nacionalinę kultūros vertybę ir istorijos paminklą. Rajono tarybai pritarus, J. Garjonienės dovana savivaldybėje priimta. Specialistų apskaičiavimais, A. ir M. Miškinių sodybos remontas ir sutvarkymas rajono savivaldybei kainuos per 30 tūkst. Lt. Joje ateityje planuojama įrengti memorialinį muziejų, kuris lankytojams pasakos ne tik apie brolių Miškinių, bet ir kitų iškilių Juknėnų krašto žmonių likimus, jų pėdsakus tautos kultūroje.

 

 

 

Savivaldybių žinios, 2000, vasario 17

 

 

 

©