A. Miškinio biografija
A. Miškinio bibliografija
Straipsniai ir atsiminimai apie A. Miškinį, interviu, laiškai
Kūriniai, dedikuoti A. Miškiniui
A. Miškinio kūryba
Straipsniai apie kūrybą
Kūrinių recenzijos
Jubiliejai, šventės, spektakliai
A. Miškinio literatūrinė premija
A. ir M. Miškinių literatūrinė - etnografinė sodyba
Fotonuotraukų galerija
Į pradžią

 

                        A. ir M. Miškinių literatūrinė - etnografinė sodyba  

 

 

Vytautas Petronis. Skulptūra poetui Antanui Miškiniui

 

Yra jau susidariusi gera tradicija - įžymių žmonių gimtinėse pastatyti memorialinius - dekoratyvinius paminklus. Tai gražu ne tik saviesiems, bet įdomu ir malonu svečiams, aplankantiems minimas vietas.

Juknėnų kaime poeto Antano Miškinio gimtinės kiemą, LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Utenos rajono fondo komisijos rūpesčiu, papuošė antras paminklas. Anksčiau buvo pastatytas vertėjui Motiejui Miškiniui, o dabar šalia Motiejaus atsistojo brolio Antano. Paminklą sukūrė liaudies meistras, LTSR valstybinės premijos laureatas Stasys Karanauskas, jau spėjęs savo darbais išgarsinti ne tik Utenos rajoną, bet ir respubliką. Profiliu išpjaustytas bareljefas vaizduoja poetą kūrybinio mąstymo pozoje. Labai jautriai ir realistiškai atvaizduotas portretas: tikslūs bruožai, dėmesingai sukauptas žvilgsnis.

Praėjusią savaitę iškilmingame paminklo atidaryme dalyvavo ir kalbėjo LTSR rašytojų sąjungos pirmininkas poetas Alfonsas Maldonis, LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos pirmininko pavaduotojas Karolis Račkauskas, rajono kultūros skyriaus vedėjas Algimantas Ciesiūnas.

Iškilmėse dalyvavo poeto dukra Jolanta Garjonienė, giminės, partijos rajono komiteto pirmasis sekretorius Vytautas Tvarijonas, kiti atsakingi darbuotojai.

Sodyboje esančioje klėtelėje atidarytas poeto Antano ir vertėjo Motiejaus Miškinių memorialinis muziejus.

Miškinių paminklai bei sodyboje steigiamas muziejus - uteniškių pagarba literatūros kūrėjams. Taip įamžinamas Miškinių atminimas jų gimtinėje ir sudaroma rajone dar viena lankytina vieta literatūros mylėtojams.

 

 

 

Lenino keliu, 1986, liepos 19.

©