A. Miškinio biografija
A. Miškinio bibliografija
Straipsniai ir atsiminimai apie A. Miškinį, interviu, laiškai
Kūriniai, dedikuoti A. Miškiniui
A. Miškinio kūryba
Straipsniai apie kūrybą
Kūrinių recenzijos
Jubiliejai, šventės, spektakliai
A. Miškinio literatūrinė premija
A. ir M. Miškinių literatūrinė - etnografinė sodyba
Fotonuotraukų galerija
Į pradžią

 

                        A. ir M. Miškinių literatūrinė - etnografinė sodyba  

 

 

Jonas Belopetravičius. Įamžintas poeto atminimas

 

Rūta Jonuškienė. Naujai sušvito A. ir M. Miškinių memorialinė sodyba

 

Rūta Jonuškienė. Po šimtamečiais klevais šviečia Antano ir Motiejaus
Miškinių memorialinė sodyba

 

Rūta Jonuškienė. Apleistoje memorialinėje sodyboje pelesių kvapas ir dulkės

 

Balys Juodzevičius. Poezija visiems reikalinga

 

Vytautas Petronis. Skulptūra poetui Antanui Miškiniui

 

Algimantas Stanaitis. A. ir M. Miškinių sodyba kasmet gražėja

 

Algimantas Stanaitis. Rekonstrukcija gerai. Kas po jos?

 

Mindaugas Stundžia. Sodyba - dovana uteniškiams

 

 

 

 

 

©