A. Miškinio biografija
A. Miškinio bibliografija
Straipsniai ir atsiminimai apie A. Miškinį, interviu, laiškai
Kūriniai, dedikuoti A. Miškiniui
A. Miškinio kūryba
Straipsniai apie kūrybą
Kūrinių recenzijos
Jubiliejai, šventės, spektakliai
A. Miškinio literatūrinė premija
A. ir M. Miškinių literatūrinė - etnografinė sodyba
Fotonuotraukų galerija
Į pradžią

 

                        Kūrinių recenzijos  

 

 

Buitkus J. Versmelė akmenynėje. Rec. kn.: Miškinis A. Žaliaduonių gegužė: pasakojimai. Vilnius: Vaga, 1977

 

Geda S. Juknėnų istorijos. Miškinis A. Žaliaduonių gegužė: pasakojimai. Vilnius: Vaga, 1977

 

Jonynaitė J. Nacionalinių charakterių gimtinėje. A. Žaliaduonių gegužė: pasakojimai. Vilnius: Vaga, 1977

 

Martinaitis M. Atsiminimai apie žmones ir žodžius.
Rec. kn.: Miškinis A. Žaliaduonių gegužė: pasakojimai. Vilnius: Vaga, 1977

 

Martinaitis M. Iš drobių ir iš raštų. Rec. kn.: Miškinis A. Ant Ligajo ežero krašto. Vilnius: Vaga, 1980

 

Matuzevičius E. Sklaidant poetinį dienoraštį. Rec. kn.: Miškinis A. Dienoraštis, 1965 - 1971. Vilnius: Vaga, 1972

 

Matuzevičius E. Toks artimas ir savas. Rec. kn.: Miškinis A. Klevai prie kelio. Vilnius: Vaga, 1982

 

Mikutaitė S. Sopulys, pavirtęs į dainą. Rec. kn.: Miškinis A. Klevai prie kelio. Vilnius: Vaga, 1982

 

Šaltenis R. Knyga apie senojo kaimo žmones. Rec. kn.: Miškinis A. Žaliaduonių gegužė: pasakojimai. Vilnius: Vaga, 1977

 

Rastenis K. Ten, kur šlama klevai ir uosiai. Rec. kn.: Miškinis A. Klevai prie kelio. Vilnius: Vaga, 1982

©