A. Miškinio biografija
A. Miškinio bibliografija
Straipsniai ir atsiminimai apie A. Miškinį, interviu, laiškai
Kūriniai, dedikuoti A. Miškiniui
A. Miškinio kūryba
Straipsniai apie kūrybą
Kūrinių recenzijos
Jubiliejai, šventės, spektakliai
A. Miškinio literatūrinė premija
A. ir M. Miškinių literatūrinė - etnografinė sodyba
Fotonuotraukų galerija
Į pradžią

 

                        A. Miškinio literatūrinė premija  

 

 

Kristina Pyragytė. Premijos laureatai

 

Birželio 4 dieną Utenos rajono savivaldybėje įvyko Antano Miškinio literatūrinės premijos teikimo komisijos posėdis, kuriame buvo svarstytos kandidatūros Antano Miškinio literatūrinei ir mažajai Antano Miškinio premijoms gauti. Komisijai svarstyti pateiktos trys kandidatūros. Buvo nutarta literatūrinę premiją - 3 tūkst. Lt ir laureato diplomą - skirti poetui Jonui Strielkūnui už eilėraščių rinktinę "Ligi dvyliktos". Komisijos pirmininkas taip pat pristatė respublikinio jaunųjų filologų konkurso vertinimo komisijos pirmininko Jono Liniausko raštą, kuriuo siūloma mažąja Antano Miškinio literatūrine premija apdovanoti Šiaulių "Romuvos" vidurinės mokyklos vienuoliktoką Liną Pašviestį. Moksleivis tapo jaunųjų filologų konkurso laureatu. Premijos teikimo komisija tam pritarė ir nutarė mažąją premiją - 300 Lt ir laureato diplomą - skirti Linui Pašviesčiui.

Premijos skiriamos iš Utenos kultūrinės veiklos programų (projektų) rėmimo lėšų ir bus įteiktos birželio 12 d. Juknėnų kaime, A. ir M. Miškinių literatūrinėje sodyboje.

 

 

 

Utenos apskrities žinios, 2005, birželio 10

 

 

 

 

 

 

©