A. Miškinio biografija
A. Miškinio bibliografija
Straipsniai ir atsiminimai apie A. Miškinį, interviu, laiškai
Kūriniai, dedikuoti A. Miškiniui
A. Miškinio kūryba
Straipsniai apie kūrybą
Kūrinių recenzijos
Jubiliejai, šventės, spektakliai
A. Miškinio literatūrinė premija
A. ir M. Miškinių literatūrinė - etnografinė sodyba
Fotonuotraukų galerija
Į pradžią

 

                        A. Miškinio literatūrinė premija  

 

 

Lolita Kaminskienė

Pirmasis A. Miškinio literatūrinės premijos laureatas

 

Rugsėjo 25 d. Juknėnų kaime (Utenos r.) renovuojamoje A. ir M. Miškinių sodyboje pirmą kartą buvo įteikta A. Miškinio literatūrinė premija. Pirmuoju premijos, kuri kasmet bus teikiama per Antanines, birželio 13 d., laureatu tapo kraštietis poetas, mokytojas, Rašytojų sąjungos narys Petras Panavas. Poeto kandidatūrą premijai gauti pateikė Utenos viešoji A. ir M. Miškinių biblioteka ir Utenos literatų klubas "Verdenė". Kandidatai, kurių buvo trys, svarstyti Lietuvos rašytojų sąjungoje. A. Miškinio literatūrinė premija įsteigta tik šiais metais, jos steigėjas - Utenos rajono savivaldybė, lėšos premijai skirtos iš Utenos rajono savivaldybės Kultūros programos.

Petrui Panavui literatūrinė premija suteikta už poezijos rinktinę "Ateini, praeini, nueini...", išleistą 2002 metais. Rinktinę išleido UAB "Utenos Indra".

Premijos įteikimo ceremonijoje dalyvavo Vinco Miškinio, Antano ir Motiejaus Miškinių brolio, sūnus ir dukra, Antano Miškinio dukra Jolanta Garjonienė, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Jonas Liniauskas, Utenos rajono savivaldybės atstovai, Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekos darbuotojai, literatai. Premijos laureatas Petras Panavas skaitė savo eiles, ceremonijai baigiantis vyko meninė programa.

 

 

 

Utenos apskrities žinios, 2003, rugsėjo 30

 

 

 

©