A. Miškinio biografija
A. Miškinio bibliografija
Straipsniai ir atsiminimai apie A. Miškinį, interviu, laiškai
Kūriniai, dedikuoti A. Miškiniui
A. Miškinio kūryba
Straipsniai apie kūrybą
Kūrinių recenzijos
Jubiliejai, šventės, spektakliai
A. Miškinio literatūrinė premija
A. ir M. Miškinių literatūrinė - etnografinė sodyba
Fotonuotraukų galerija
Į pradžią

 

                        A. Miškinio literatūrinė premija  

 

 

Patvirtinta Utenos rajono savivaldybės tarybos
2003-08-28 sprendimu T-111

 

ANTANO MIŠKINIO LITERATŪRINĖS PREMIJOS NUOSTATAI

 

Bendroji dalis

 

Žymaus uteniškio - poeto, prozininko, publicisto, vertėjo Antano Miškinio kasmetinę literatūrinę premiją steigia Utenos rajono savivaldybės taryba.

Premija konkurso būdu skiriama už aukštaitiškos dvasios puoselėjimų poezijoje.

Konkurse vertinamos per pastaruosius dvejus metus išleistos poezijos knygos.

Premija įteikiama kasmet per Antano Miškinio vardines, t.y. birželio 13 d., poeto gimtinėje Juknėnuose (Utenos rajonas).

 

Konkurso organizavimo tvarka

 

Kandidatus Antano Miškinio literatūrinei premijai gauti gali siūlyti kultūros, meno, mokslo ir studijų institucijos, kūrybinės sąjungos, bibliotekos, visuomeninės organizacijos, taip pat patys kūrinių autoriai (pavieniai asmenys) iki balandžio 15 d. Lietuvos rašytojų sąjungai.

Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba kasmet iki gegužės 1 dienos Utenos rajono savivaldybės tarybos sudarytai komisijai pateikia kandidatus Antano Miškinio literatūrinei premijai gauti.

Utenos rajono savivaldybė Antano Miškinio premijos laureatui skiria 3000 litų premija ir įteikia laureato diplomą.

Antano Miškinio premija negali būti teikiama pakartotinai ir po mirties.

 

Mažoji Antano Miškinio 300 litų premija ir laureato diplomas nuo 2004 metų skiriami moksleivei (-iui) už poeziją Respublikinio jaunųjų filologų konkurso vertinimo komisijos teikimu.

 

Baigiamoji dalis

 

Šie nuostatai, premijos dydis ir įteikimo vieta bei laikas gali būti tikslinami Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

 

2003 metais premija bus įteikta per Utenos miesto šventę, rugsėjo 27 dieną. Darbus siųsti Rašytojų sąjungai iki rugsėjo 10 dienos. Kandidatus premijai gauti siūlyti iki rugsėjo 15 dienos.

©