A. Miškinio biografija
A. Miškinio bibliografija
Straipsniai ir atsiminimai apie A. Miškinį, interviu, laiškai
Kūriniai, dedikuoti A. Miškiniui
A. Miškinio kūryba
Straipsniai apie kūrybą
Kūrinių recenzijos
Jubiliejai, šventės, spektakliai
A. Miškinio literatūrinė premija
A. ir M. Miškinių literatūrinė - etnografinė sodyba
Fotonuotraukų galerija
Į pradžią

 

                        A. Miškinio literatūrinė premija  

 

 

Regina Katinaitė-Lumpickienė. Henrikas Algis Čigriejus - trečiasis Antano Miškinio premijos laureatas

 

Kupėte kupant birželio žalumai, besimaudančiai nedažnos šią vasarą saulės spinduliuose, giedant paukščių chorui, per Antanines Juknėnuose (Daugailių sen., Utenos r.), Antano ir Motiejaus Miškinių memorialinėje-literatūrinėje sodyboje rinkosi minios žmonių. Juk šie metai Utenoje paskelbti Antano Miškinio metais.

Tądien parapijos klebonas Petras Baltuška pašventino Miškinių šeimos stogastulpį, tad dabar jau trys - Motiejaus, Antano ir visos Miškinių šeimos stogastulpiai vienas šalia kito jaukiai rymo sodybos kieme. Dalyvavo ir pastarojo stogastulpio autorius tautodailininkas Pranas Kaziūnas, praėjusių metų rajono meno ir kultūros premijos laureatas. Tylos minute pagerbtas neseniai Amžinybėn išėjusios poeto žmonos Aleksandros atminimas. Utenos kultūros centro romantinės muzikos ansamblis atliko naują dainą, sukurtą pagal Antano Miškinio "Romansą" (muzika Mildos Kuliešienės). Buvo pristatyta ir nauja knyga: "Antanas Miškinis. 100 eilėraščių" ("Kintava", 2005). Šimtas eilėraščių A. Miškinio gimimo šimtmečiui. Knygos leidimą finansavo Utenos rajono savivaldybės administracija ir meras Alvydas Katinas.

Žmones į Juknėnus atvedė dar viena graži intencija. 2003 m. Utenos rajono savivaldybės taryba, pritariant Lietuvos rašytojų sąjungai, įsteigė Antano Miškinio literatūrinę premiją poetui už aukštaitiškos dvasios išsaugojimą poezijoje ir mažąją premiją respublikos jaunųjų filologų konkurso nugalėtojui. Tais pačiais metais Antano Miškinio premijos laureatu tapo Petras Panavas, 2004 m. - Jonas Strielkūnas. Šiais metais už poezijos rinktinę "Vieversiui ir kraujažolei" Antano Miškinio premijos laureatu tapo Henrikas Algis Čigriejus. Juknėnuose premiją laureatui įteikė Utenos rajono meras A. Katinas ir šventėje dalyvavę poetai Algimantas Baltakis bei Valdemaras Kukulas. Mažoji premija paskirta Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos moksleivei Sigitai Tamošauskaitei.

Po saulėtu birželio dangumi eiles skaitė ne tik trečiasis Antano Miškinio premijos laureatas. Juknėnuose skambėjo Vilniuje gyvenančių kraštiečių klubo “Indraja” choro (vadovas Juozas Vanagas) ir Utenos kultūros centro romantinės muzikos ansamblio (vadovė Liuda Griciuvienė) dainos, žmonės dalijosi prisiminimais. Renginiu ir viskuo, kas daroma Antano ir Motiejaus Miškinių atminimui išsaugoti, širdingai džiaugėsi poeto dukra Jolanta Garjonienė.

 

 

 

Nemunas, 2005, birželio 16-22

©