A. Miškinio biografija
A. Miškinio bibliografija
Straipsniai ir atsiminimai apie A. Miškinį, interviu, laiškai
Kūriniai, dedikuoti A. Miškiniui
A. Miškinio kūryba
Straipsniai apie kūrybą
Kūrinių recenzijos
Jubiliejai, šventės, spektakliai
A. Miškinio literatūrinė premija
A. ir M. Miškinių literatūrinė - etnografinė sodyba
Fotonuotraukų galerija
Į pradžią

 

                        A. Miškinio literatūrinė premija  

 

 

Antano Miškinio literatūrinė premija paskirta poetui Jonui Strielkūnui

 

Utenos rajono savivaldybėje posėdžiavo Antano Miškinio literatūrinės premijos teikimo komisija, svarsčiusi kandidatus Antano Miškinio literatūrinei ir mažajai premijoms gauti.

Pernai šią literatūrinę premiją už aukštaitiškos dvasios puoselėjimą poezijoje įsteigė Utenos rajono savivaldybė. Buvo nuspręsta, kad premija kasmet bus įteikiama birželio 13 dieną, per Antanines, memorialinėje A. ir M. Miškinių sodyboje, esančioje Daugailių seniūnijoje, Juknėnų kaime.

Kandidatūros A. Miškinio literatūrinei premijai gauti yra pateikiamos Lietuvos rašytojų sąjungai, kurios valdyba posėdžio metu rekomenduoja Utenos rajono savivaldybės literatūrinės premijos teikimo komisijai realiausius kandidatus.

Garbingą literatūrinę premiją gauti šįmet siekė net septyni autoriai - Rašytojų sąjungos nariai bei literatai. Jų kandidatūras Rašytojų sąjungai rekomendavo kūrybinės organizacijos, klubai, bibliotekos. Kai kurie autoriai savo kūrybą pristatė patys.

Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba po svarstymų pasiūlė tris kandidatus Antano Miškinio literatūrinei premijai gauti: Alvydą Šlepiką už eilėraščių knygą "Tylos artėjimas", Vytautą Stulpiną už eilėraščių knygą "Tylios utopijos" ir Joną Strielkūną už eilėraščių knygą "Ligi dvyliktos".

Antano Miškinio literatūrinės premijos teikimo komisija, kurią sudaro Utenos rajono meras Alvydas Katinas, Rašytojų sąjungos nariai poetai Vytautas Kazela, Regina Lumpickienė, Petras Panavas, Rūta Jonuškienė bei "Verdenės" literatų klubo renginių organizatorė Regina Stakėnienė bendru sutarimu nusprendė literatūrinę premiją - 3 tūkstančius litų ir laureato diplomą - skirti poetui Jonui Strielkūnui už knygą "Ligi dvyliktos".

Mažoji Antano Miškinio literatūrinė premija - 300 litų ir laureato diplomas - paskirti Šiaulių "Romuvos" vidurinės mokyklos vienuoliktokui Linui Pašviesčiui, jaunųjų filologų konkurso laureatui. Premijos skirtos iš Utenos kultūrinės veiklos programų (projektų) rėmimo lėšų ir bus įteiktos šių metų birželio 12 dieną Juknėnų kaime, A. ir M. Miškinių literatūrinėje sodyboje.

 

 

 

 Utenis, 2004, birželio 8

©