A. Miškinio biografija
A. Miškinio bibliografija
Straipsniai ir atsiminimai apie A. Miškinį, interviu, laiškai
Kūriniai, dedikuoti A. Miškiniui
A. Miškinio kūryba
Straipsniai apie kūrybą
Kūrinių recenzijos
Jubiliejai, šventės, spektakliai
A. Miškinio literatūrinė premija
A. ir M. Miškinių literatūrinė - etnografinė sodyba
Fotonuotraukų galerija
Į pradžią

 

                        A. Miškinio literatūrinė premija  

 

 

Janina Rutautienė. Antano Miškinio literatūrinė premija
įteikta poetui Henrikui Algiui Čigriejui

 

Utenos rajone, Juknėnuose, Antano ir Motiejaus Miškinių memorialinėje sodyboje, birželio 12-ąją, Antaninių išvakarėse, įteikta tradicinė Utenos rajono savivaldybės įsteigta Antano Miškinio literatūrinė premija už aukštaitiškos dvasios puoselėjimą poezijoje. Šios premijos laureatais yra tapę poetai Petras Panavas ir Jonas Strielkūnas. Šįmet laureato diplomas ir premija už eilėraščių knygą "Vieversiui ir kraujažolei" įteikti iš Pasvalio krašto kilusiam poetui Henrikui Algiui Čigriejui. Mažoji Antano Miškinio literatūrinė premija paskirta respublikinio jaunųjų filologų konkurso laureatei Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos moksleivei Sigitai Tamošauskaitei.

Poetas Henrikas Algis Čigriejus, iš Utenos rajono mero Alvydo Katino priėmęs garbingą apdovanojimą liudijantį diplomą ir vainikuotas ąžuolo lapų vainiku, buvo sujaudintas iki sielos gelmių. "Ši premija - viena įspūdingiausių ir maloniausių vien dėl to, kad susijusi su Antano Miškinio vardu. Ir mano tėvas buvo Antanas, o mano gimtuosiuose Saločiuose būdavo dideli atlaidai, - sakė premijos laureatas. - Man nedaug teko pažinti Antaną Miškinį, tik kiek sušnekti ir pasikalbėti, bet jo poeziją pažįstu iš vaikystės. Tėvas prenumeruodavo "Naująją sodybą", kur kartais būdavo spausdinami Antano Miškinio eilėraščiai, darę man didelį įspūdį. Iš Antano Miškinio daug ko išmokau."

Gausiai A. ir M. Miškinių memorialinės sodybos kieme susirinkusiems uteniškiams, svečiams iš įvairių Lietuvos kampelių ir Daugailių seniūnijoje gyvenantiems žmonėms Henrikas Algis Čigriejus paskaitė savo eilėraščių, o apie jo kūrybą kalbėję poetas Algimantas Baltakis ir literatūros kritikas Valdemaras Kukulas pasidžiaugė uteniškių noru išsaugoti aukštaitišką dvasią lietuvių poezijoje, kurios stilistika vis labiau supanašėja.

Šįmet įvairiais renginiais Vilniuje ir Utenoje paminimos 100-osios Antano Miškinio gimimo metinės. Uteniškiai poetai Regina Katinaitė-Lumpickienė ir Vytautas Kaziela pristatė šiai progai skirtą Antano Miškinio poezijos knygą "100 eilėraščių" ir prisipažino, kad rengdami ją iš naujo įsimylėjo įžymųjį Aukštaitijos dainių ir jo kūrybą.

Daugailių parapijos klebonas, Garbės kanauninkas Petras Baltuška pašventino tautodailininko Prano Kaziūno sukurtą koplytstulpį, skirtą Miškinių šeimai. Giedojo Vilniuje veikiančio tėviškėnų klubo "Indraja" choras, vadovaujamas maestro Juozo Vanago, keletą dainų Antano Miškinio bei uteniškių poetų žodžiais atliko Utenos kultūros centro romantinės muzikos ansamblis.

Poeto Antano Miškinio dukra Jolanta Garjonienė nuoširdžiausiai dėkojo visiems, prikėlusiems gimtąją jos tėvo sodybą naujam gyvenimui ir sutvarkiusiems ją taip, kaip niekada nebuvo sutvarkyta. Pasak jos, tėvas Juknėnuose užmiršdavęs visas ligas ir negalavimus, tiesiog atgydavęs ir pasisemdavęs jėgų...

 

 

 

Utenos apskrities žinios, 2005, birželio 16

©