A. Miškinio biografija
A. Miškinio bibliografija
Straipsniai ir atsiminimai apie A. Miškinį, interviu, laiškai
Kūriniai, dedikuoti A. Miškiniui
A. Miškinio kūryba
Straipsniai apie kūrybą
Kūrinių recenzijos
Jubiliejai, šventės, spektakliai
A. Miškinio literatūrinė premija
A. ir M. Miškinių literatūrinė - etnografinė sodyba
Fotonuotraukų galerija
Į pradžią

 

                        A. Miškinio literatūrinė premija  

 

 

Vytautas Ridikas. Antano Miškinio premija - poetui H. A. Čigriejui

 

Jau trečius metus Utenos rajono savivaldybės taryba Antano Miškinio literatūrinę premiją skiria poetui, ryškiausiai savo eilėraščių knygoje atskleidusiam aukštaitišką dvasią. Šiais metais Lietuvos rašytojų sąjunga šalies literatūrinei premijai gauti pasiūlė Henriką Algį Čigriejų, praėjusiais metais išleidusį poezijos knygą "Vieversiui ir kraujažolei". Šio mėnesio pradžioje vykusiame Antano Miškinio literatūrinės premijos komisijos posėdyje, kuriam pirmininkavo Utenos rajono meras Alvydas Katinas, buvo pritarta, kad 3 tūkst. Lt premija būtų skirta H. A. Čigriejui. Pirmąsias dvi A. Miškinio premijas jau yra gavę poetai Petras Panavas (2003 m.) ir Jonas Strielkūnas (2004 m.).

Mažąja Antano Miškinio premija apdovanota šių metų Lietuvos jaunųjų filologų konkurso nugalėtoja, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos II klasės mokinė Sigita Tamošauskaitė.

Antaninių išvakarėse, birželio 12 dieną, Antano Miškinio gimtinėje -Utenos rajono Daugailių seniūnijoje, Juknėnų kaime, susirinko gausybė poeto Antano Miškinio poezijos mylėtojų. Šiemet sausio mėnesį Antanui Miškiniui būtų sukakę 100 metų, todėl, kaip sakė Utenos rajono meras Alvydas Katinas, šie metai neatsitiktinai paskelbti poeto metais. Per šį pusmetį jau surengta keletas minėjimų, skirtų Antano Miškinio asmenybei, savivaldybės lėšomis išleistas atvirukas su Antano Miškinio sodybos vaizdu, Utenos rajone vyko moksleivių rašinių konkursas, neseniai pasirodė poetų Reginos Katinaitės-Lumpickienės ir Vytauto Kazielos parinktų 100 geriausių Antano Miškinio eilėraščių knygutė.

Šventėje dalyvavo poeto dukra Jolanta Miškinytė-Garjonienė, poetai Algimantas Baltakis, Valdas Kukulas, Vytautas Račickas, Petras Panavas, Rūta Mikulėnaitė-Jonuškienė, Regina Katinaitė-Lumpickienė bei Antano Miškinio premijos laureatas Henrikas Algis Čigriejus.

Šventės pradžioje tylos minute buvo pagerbta šiemet į amžinąjį poilsį išėjusi Antano Miškinio žmona Aleksandra.

Daugailių parapijos klebonas monsinjoras Petras Baltuška pašventino neseniai pastatytą tautodailininko Prano Kaziūno stogastulpį. Dabar šalia stogastulpių Motiejui Miškiniui ir jo broliui Antanui Miškiniui, kuriuos išdrožė žymus Aukštaitijos stogastulpių meistras Stasys Karanauskas, puikuosis ir trečiasis, skirtas Miškinių šeimai. Beje, pritarus P. Kaziūno pasiūlymui, ant šiemet pastatyto stogastulpio bus išdrožtos ir Antano Miškinio literatūrinės premijos laureatų pavardės.

Šalia A. Miškinio tėviškėje aidėjusių skardžiabalsių paukščių trelių puikiai derėjo iš Vilniaus tądien į šventę atvykusio "Indrajos" klubo choro, vadovaujamo kraštiečio Juozo Vanago, atliekama giesmė. Ji sugrąžino juknėniškius į prisiminimus apie savo mylimą poetą. Utenos kultūros rūmų romantinės muzikos ansamblis atliko dainas A. Miškinio ir kitų šio krašto poetų žodžiais, skambėjo A. Miškinio eilės.

Komisijos pirmininkas A. Katinas perskaitė Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimą. Henrikas Algis Čigriejus paskelbiamas 2005 metų Antano Miškinio literatūrinės premijos laureatu. Sveikinimai, ąžuolo vainikas, gėlės...

Pasak H. A. Čigriejaus, A. Miškinio poezija - viena įspūdingiausių. Su ja jis susipažinęs dar būdamas devynerių, nes šeima skaitydavo "Naująją sodybą", kurioje kartkartėmis pasirodydavo A. Miškinio eilės.

 

 

 

Valstiečių laikraštis, 2005, birželio 21

©