A. Miškinio biografija
A. Miškinio bibliografija
Straipsniai ir atsiminimai apie A. Miškinį, interviu, laiškai
Kūriniai, dedikuoti A. Miškiniui
A. Miškinio kūryba
Straipsniai apie kūrybą
Kūrinių recenzijos
Jubiliejai, šventės, spektakliai
A. Miškinio literatūrinė premija
A. ir M. Miškinių literatūrinė - etnografinė sodyba
Fotonuotraukų galerija
Į pradžią

 

                        A. Miškinio literatūrinė premija  

 

 

Premijos nuostatai

 

Premijos laureatai:
Petras Panavas, Jonas Strielkūnas, Henrikas Algis Čigriejus

 

Rūta Jonuškienė. Antaninės Juknėnuose

 

Rūta Jonuškienė. Literatūrinė A. Miškinio premija bus įteikta poetui Henrikui Čigriejui

 

Regina Stundienė. Antaninės, vainikuotos laureato vardu

 

Antano Miškinio literatūrinė premija paskirta poetui Jonui Strielkūnui

 

Atgimusioje rašytojų tėviškėje įteikta literatūrinė premija

 

Regina Katinaitė - Lumpickienė. Henrikas Algis Čigriejus - trečiasis Antano Miškinio premijos laureatas

 

Petras Panavas - pirmasis A. Miškinio premijos laureatas

 

Lolita Kaminskienė. Pirmasis A. Miškinio literatūrinės premijos laureatas

 

Saulius Mockus. Pirmasis laureatas - uteniškis

 

Vytautas Ridikas. Antano Miškinio premija - poetui H. A. Čigriejui

 

Janina Rutautienė. Antano Miškinio literatūrinė premija įteikta poetui Henrikui Algiui Čigriejui

 

Kristina Pyragytė. Premijos laureatai

 

Birutė Jonuškaitė. Untaninės Juknėnuose

 

©