A. Miškinio biografija
A. Miškinio bibliografija
Straipsniai ir atsiminimai apie A. Miškinį, interviu, laiškai
Kūriniai, dedikuoti A. Miškiniui
A. Miškinio kūryba
Straipsniai apie kūrybą
Kūrinių recenzijos
Jubiliejai, šventės, spektakliai
A. Miškinio literatūrinė premija
A. ir M. Miškinių literatūrinė - etnografinė sodyba
Fotonuotraukų galerija
Į pradžią

 

                        A. Miškinio kūryba  

 Balta paukštė: [eilėraščiai].
Kaunas: "Dirvos" B-vės spaustuvė Marijampolėje, [1928], 64 p.

Varnos prie plento: [eilėraščiai].
Kaunas: Sakalas, 1935, 127 p.

Keturi miestai :
6 poemos apie Lietuvą.
Kaunas: Sakalas, 1938, 158 p.

Eilėraščiai.
Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1960,
 218 p.

Arti prie žemės: [Eilėraščiai].
Vilnius: Vaga, 1965, 143 p.

Svajonė ir Maištas:
9 giesmių lyrinė poema.
Vilnius: Vaga, 1967, 75 p.

Poezija.
Vilnius, Vaga, 1970.
[Kn.1] Eilėraščiai. 274 p.
[Kn. 2] Poemos. 191 p.

Dienoraštis: [Poezija].
Vilnius: Vaga, 1972, 127 p.

Iš drobių rašto: [Eilėraščiai]: rinktinė
Vilnius: Vaga, 1975, 247 p.
 
Žaliaduonių gegužė: pasakojimai.
Vilnius: Vaga, 1977, 277 p.
Ant Ligajo ežero krašto: poezija.
Vilnius: Vaga, 1980, 406 p.

Klevai prie kelio: eilėraščiai.
Vilnius: Vaga, 1982, 159 p.
Po saulės klevais: [Eilėraščiai].
Vilnius: Vyturys, 1986, 166 p.

Sulaužyti kryžiai: eilėraščiai, laiškai, atsiminimai apie A. Miškinį /
sudarė V. Jakelaitis.
Vilnius: Vaga, 1989, 301 p.
 
 

 

 

 

 

Rinktiniai raštai.
Vilnius: Vaga, 1991 - 1996.
T. 1: Eilėraščiai. 1991. 659 p.
T. 2: Poemos. Proza. 1995. 379 p.
T. 3: Darbai apie literatūrą, rašytojus; Autobiografijos; Laiškai.
1996. 451 p.

 

Sidabnro nuotrupa: eilėraščiai.
Kaunas: Šviesa, 1994, 149 p.
100 eilėraščių: eilėraščiai.
Utena: Kintava, 2005, 112 p.

©