A. Miškinio biografija
A. Miškinio bibliografija
Straipsniai ir atsiminimai apie A. Miškinį, interviu, laiškai
Kūriniai, dedikuoti A. Miškiniui
A. Miškinio kūryba
Straipsniai apie kūrybą
Kūrinių recenzijos
Jubiliejai, šventės, spektakliai
A. Miškinio literatūrinė premija
A. ir M. Miškinių literatūrinė - etnografinė sodyba
Fotonuotraukų galerija
Į pradžią

 

                        Galerija  

 

 

Jubiliejai, šventės, atminimo įamžinimas

   

 
A. ir M. Miškinių vardo suteikimo Utenos centrinei bibliotekai  iškilmės 1995 m. vasario 11 d. minint poeto 90-asias gimimo metines.  
   
   

Apskrities literatų šventė "Po Aukštaitijos dangumi".
Juknėnai. 1997 m.

 

Kalba Antano Miškinio dukra
Jolanta Garjonienė

Šventės dalyviai literatai
   
   

A. Miškinio literatūrinės premijos įteikimo šventė.
 Juknėnai. 2003 m.

 

 

 
Viduryje - pirmasis A. Miškinio literatūrinės premijos laureatas Petras Panavas   

 

 

   

Tarptautinė poezijos šventė "...ir saulas diementas žėruos" ir antrosios A. Miškinio literatūrinės premijos įteikimo iškilmės.
2004 m. 

 

 

Poezijos šventės atidarymas Utenoje. Kalba Utenos meras Alvydas Katinas. Šventė Juknėnuose
   

Poezijos šventės dalyviai Anykščiuose,
prie Puntuko akmens

A. Miškinio literatūrinės premijos laureatas Jonas Strielkūnas

   
Iš kairės: Jonas Strielkūnas, poetas iš Lenkijos Algis Uzdila, Antano Miškinio dukra Jolanta Garjonienė, Vinco Miškinio dukra Jovita Maksimavičienė, poetas Petras Panavas Svečias iš Škotijos Donny O'Rourke ir poetas Vytautas Kazela ekskursios po Anykščių rajoną metu.
   
Koncertas šventės dalyviams Šventės dalyviai V. Valiušio keramikos muziejuje Leliūnuose, Utenos raj.
   
   

A. Miškinio 100-ojo jubiliejaus minėjimas Utenoje.
2005 m.

   
A. Miškiniui skirta paroda Utenos bibliotekoje Minėjimas Utenos Dauniškio gimnazijoje. A. Miškinį prisimena kraštotyrininkas A. Gasperaitis.
   
Ekspozicija Utenos Dauniškio
gimnazijoje
Jubiliejiniame vakare kalba lietuvių literatūros kritikė dr. Rita Tūtlytė
   
Mintimis apie A. Miškinio kūrybą
dalinasi lietuvių literatūros istorikas
Jonas Šlekys
Poeto kūrybą skaito aktorius
 P. Venclovas
   
Svečiai Miškinių sodyboje Iš kairės: kraštotyrininkas A. Gasperaitis, poetas P. Panavas, Daugailių bibliotekininkė A. Grigaliūnienė
   
  Dr. R. Tūtlytė ir muziejininkė R. Gaidienė
   
Poetas Petras Panavas Minėjimo dalyviams dėkoja A. Miškinio dukra Jolanta Garjonienė
   
   

Trečiosios A. Miškinio literatūrinės premijos įteikimo šventė. Juknėnai. 2005 m.

   
Iš kairės: premijos laureatas Henrikas Algis Čigriejus, Utenos meras Alvydas Katinas, poetas Algimantas Baltakis Iš kairės: poetas V. Kukulas, meras A. Katinas, premijos laureatas H. A. Čigriejus, poetas P. Panavas
   
Stogastulpio Miškinių šeimai
pašventinimo ceremonija. Stogastulpį šventina Daugailių klebonas P. Baltuška
Centre: stogastulpio autorius tautodailininkas Pranas Kaziūnas
   
Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorė Vida Garunkštytė
A. Miškinio dukrai Jolantai Garjonienei įteikia naujai išleistos A. Miškinio knygos "100 eilėraščių" egzempliorius
Šventės dalyviai
   
   

©