A. Miškinio biografija
A. Miškinio bibliografija
Straipsniai ir atsiminimai apie A. Miškinį, interviu, laiškai
Kūriniai, dedikuoti A. Miškiniui
A. Miškinio kūryba
Straipsniai apie kūrybą
Kūrinių recenzijos
Jubiliejai, šventės, spektakliai
A. Miškinio literatūrinė premija
A. ir M. Miškinių literatūrinė - etnografinė sodyba
Fotonuotraukų galerija
Į pradžią

 

                        Galerija  

 

 

A. Miškinio nuotraukos iš Utenos kraštotyros muziejaus fondo

   
A. Miškinis.
Apie 1919 m.
A. Miškinis Zarasų progimnazijos mokinys.
1921 m.
   
A. Miškinis.
1922 m.
Baigus Aušros gimnaziją.
1926 m.
   
Su gimnazijos draugais Studentai literatai
   
A. Miškinis su Jonu Kazicku.
1920 m.
1927 m.
Kaunas, Laisvės alėja
   
A. Miškinis.
1928 m.
A. Miškinis su J. Kossu-Aleksandravičium.
1934 m.
   
A. Miškinis A. Miškinis su J. Kossu-Aleksandravičium. 1936 m.
   
Apie 1935 m. Iš kairės:
dėdė Rapolas Puslys, A. Miškinis,
jo motina Monika Miškinienė
A. Miškinis su valstiečiu
   
A. Miškinis Juknėnuose.
1932 m.
A. Miškinis su K. Binkiu.
1938 m.
   
A. Miškinis laivu plaukia į Lozaną A. Miškinis su žmona Aleksandra
   
J. Kossu-Aleksandravičius ir Miškiniai La Gore St. Mury-Monteymonde A. ir A. Miškiniai su J. Kossu-Aleksandravičium
   
A. Miškinis Monteymonde A. ir A. Miškiniai Ženevoje
   
A. ir A. Miškiniai Ženevoje A. Miškinis
   
Tremtyje.
A. Miškinis sėdi viduryje.
Omskas.
A. Miškinis pirmas iš dešinės.
   
Omskas. 1955 m.
A. Miškinis pirmas iš dešinės.
Omskas. 1955 m.
A. Miškinis sėdi viduryje.
   

A. Miškinio nuotraukos iš Antano Gasperaičio archyvo

   
A. Miškinis ant Napoleono akmens
prie Salako. 1975 m.
A. Miškinis ant prieklėčio Juknėnuose.
1974 m. vasara.
   
Iš kairės: Pranas Gasperaitis, Aleksandra Miškinienė, Antanas Miškinis. 1979 m. Aleksandra ir Antanas Miškiniai.
Juknėnai. 1974 m.
   
Antanas Miškinis ir Antanas Gasperaitis.
Juknėnai. 1974 m.
Salake prie koplytėlės.
Iš kairės: R. Mikulėnas, A. Miškinienė,
A. Miškinis, A. Gasperaitis. 1975 m.
   
Ant Ligajo ežero kranto.
Aleksandra ir Antanas Miškiniai - viduryje. 1975 m.
Aleksandra ir Antanas Miškiniai Salako bažnyčios šventoriuje. 1975 m.
   
A. Miškinis ant Salako
bažnyčios laiptų. 1975 m.
Antanas Miškinis Vajasiškio kapinėse
prie tėvų kapo. 1975 m.
   
A. Miškinis savo bute Vilniuje.
1979 m.
A. Miškinis svečiuose
pas A. Gasperaitį. 1980 m.
   
A. Miškinis savo bute Vilniuje.
1979 m.
Juknėnų Miškiniai: Motiejus, Antanas,
jų motina Monika, Vincas.
Ši nuotrauka kabo ant sienos Miškinių sodyboje Juknėnuose
   

A. Miškinio nuotraukos iš Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos kraštotyros fondo

   
A. Miškinis (sėdi) su draugu.
1923 m.
A. Miškinis. Apie 1933 m.
   
A. Miškinis knygos šventėje Anykščiuose. 1976 m. A. Miškinis sveikina susitikimo dalyvius Utenoje. 1976 m.
   
Utenoje. 1976 m.
Iš dešinės: P. Treinys,
R. Paliukaitytė, A. Miškinis,
J. Šiožinys, P. Panavas, J. Garuolis.
Pagarbos ženklas - gėlės poetui
   
A. Miškinis ant pilkapio ties
Salaku. 1975 m.
Ant pilkapio ties Salaku. Viduryje - Aleksandra Miškinienė ir Antanas Miškinis
   
L. Bereiša prie A. Miškinio kapo Vilniuje, Antakalnio kapinėse.
1990 m.
Prie poeto kapo. Iš kairės: dukra J. Miškinytė-Garjonienė, žmona A. Miškinienė, skaitytoja R. Telksnytė
   

©