A. Miškinio biografija
A. Miškinio bibliografija
Straipsniai ir atsiminimai apie A. Miškinį, interviu, laiškai
Kūriniai, dedikuoti A. Miškiniui
A. Miškinio kūryba
Straipsniai apie kūrybą
Kūrinių recenzijos
Jubiliejai, šventės, spektakliai
A. Miškinio literatūrinė premija
A. ir M. Miškinių literatūrinė - etnografinė sodyba
Fotonuotraukų galerija
Į pradžią

 

                        Galerija  

 

 

Jubiliejiniai leidiniai, ekslibrisai, medalis, kiti
A. Miškinio atminimui skirti kūriniai

   
A. Miškinio jubiliejinio vakaro Utenoje programa. 1975 m. sausio 31 d. A. Miškinio jubiliejinių renginių Utenoje programa. 1990 m. sausio 27 - 28 d.
   

A. Miškinio jubiliejinių renginių Utenoje programa. 1995 m. sausio 26 d.,
vasario 10 - 11 d.

A. Miškiniui skirtas lankstinukas, parengtas LTSR meno darbuotojų rūmų 1980 m.
   
 
A. Miškinio jubiliejinio vakaro Utenoje programa - kvietimas. 2005 m.  
   
Jubiliejinis A. Miškinio medalis.
Autorius S. Karanauskas
A. Miškinio ekslibrisai.
Autorius V. Petronis.
   
Utenos kraštotyros muziejaus
parengtas lankstinukas, skirtas
A. Miškinio 100-ajam jubiliejui.
Utenos mokyklos - darželio "Šaltinėlis" leidinio "Menų kambarėlis" 7 -asis numeris, skirtas A. Miškinio 100-osioms gimimo metinėms paminėti.
   
 
Jubiliejinis atvirukas 
"Antanui Miškiniui - 100 metų".
Parengė ir išleido UAB Kintava. Utena. 2005 m.
 
   
Antano Miškinio portretas.
Autorius St. Jusionis. 
Portretas pakabintas Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriuje.
Tradicinės tarptautinės poezijos šventės "...ir saulas diementas žėruos"
(A. Miškinio žodžiai) logotipas. Autorė tautodailininkė Ramunė Ulevičienė
   

©