A. Miškinio biografija
A. Miškinio bibliografija
Straipsniai ir atsiminimai apie A. Miškinį, interviu, laiškai
Kūriniai, dedikuoti A. Miškiniui
A. Miškinio kūryba
Straipsniai apie kūrybą
Kūrinių recenzijos
Jubiliejai, šventės, spektakliai
A. Miškinio literatūrinė premija
A. ir M. Miškinių literatūrinė - etnografinė sodyba
Fotonuotraukų galerija
Į pradžią

 

                        Straipsniai ir atsiminimai apie A. Miškinį, interviu, laiškai  

 


P. Aidukas. Poeto sukaktį minint

Juozas Andriuškevičius. Susitikimai su atlapaširdžiu aukštaičiu

Jonas Aistis. Apie laiką ir žmones

Viktoras Alekna. Ką supratau apie poetą...

Bereiša L. Atminties gėlė nenuvytus

Algimantas Bučys. Poetas ir kirviai, muilai bei nuodai

Leonas Braziulis. Ką poetui diktavo širdis

Čaplikas J. Archyvinis poeto A. Miškinio rankraštis

Antanas Gasperaitis. Šviesos kelių tiesėjas

Vytautas Jakelaitis. Tai kas Tu toks, Antanai Miškini?

Antanas Jakimavičius. Su Antanu Miškiniu gulage

Bronius Jauniškis. Jie buvo greta…

Rūta Jonuškienė. Atminties kvietkas ant Antano Miškinio stalo

Rūta Jonuškienė. Labai šviesus ir labai pažeidžiamas

Balys Juodzevičius. Paslėptas poeto žodis

Vytautas Kaziela. Vakaras su Antano Miškinio balsu

Stasė Kubickienė. Atminty vis atgyja šviesus paveikslas

Stasė Kubickienė. Žmogus ir poetas

Antanas Miškinis. Praeities žmonių šešėliai

Petras Panavas. "Sakiau, žadėjau Jums, kad greit sugrįšiu": susitikimų mozaika

Petras Panavas. Susitikimai

Gediminas Puslys. Miškiniai. Susitikimai. Pokalbiai

Gediminas Puslys. Praeitis dar nenutolo, viskas atminty dar neužžėlę

Gediminas Puslys. Poeto Antano Miškinio eilės - tėviškės žemės maitintos

Stanislovas Račas. Naujo stiliaus poezijos kūrėjas sugriautame pasaulyje...

Gražina Ramoškaitė. Norėčiau dar daug sukurti

Jonas Šiožinys. Eilėraštį drebančiom rankom...

Jonas Šiožinys. Tykus pavakarys Juknėnuose

Juozas Sabaliauskas. Ir pats laikėsi, ir mus stiprino…: Poetą Antaną Miškinį prisimena Stasys Kačiušis

Mindaugas Stundžia. Kas Jūs, šviesusis mūsų tėviškėne?!

Mindaugas Stundžia. Mielas mūsų žmogau

Rita Tūtlytė. Kraštiečių atsiminimai apie Antaną Miškinį

Algimantas Žilėnas. Skrenda gervės pro mano Juknėnus

©