A. Miškinio biografija
A. Miškinio bibliografija
Straipsniai ir atsiminimai apie A. Miškinį, interviu, laiškai
Kūriniai, dedikuoti A. Miškiniui
A. Miškinio kūryba
Straipsniai apie kūrybą
Kūrinių recenzijos
Jubiliejai, šventės, spektakliai
A. Miškinio literatūrinė premija
A. ir M. Miškinių literatūrinė - etnografinė sodyba
Fotonuotraukų galerija
Į pradžią

 

                        Straipsniai apie kūrybą  

 

 

Onė Baliukonytė. Sidabru juodas varnas palesinęs…

 

Algimantas Baltakis. Antano Miškinio golgota

 

Viktorija Daujotytė. Antanas Miškinis. Poezijos ieškojimų tąsa

 

Liudvikas Gadeikis. "Sakiau, žadėjau jums, kad greit sugrįšiu"

 

Sigitas Geda. Juknėnų kaimo istorijos

 

Sigitas Geda. Punktyru apie Antaną Miškinį

 

Algis Tomas Geniušas. Antanas Miškinis: sąžinės balsas iš gilumų

 

Vytautas Kubilius. Poeto žodis - žaliuojanti rūta

 

Eugenijus Matuzevičius. Kur Ligajo ežero krantas

 

Stasys Mikulinskas. Antano Miškinio 100 - osios gimimo metinės

 

Antanas Miškinis. Poezijos dėsnis - nuolatos atsinaujinti

 

Kęstutis Nastopka. Poezijos atrama - gimtoji žemė. Antano Miškinio gimimo 80-mečiui

 

Rapolas Šaltenis. Apie senojo kaimo žmones…

 

Rita Tūtlytė. Eilėraščio versmės. A. Miškinio kūrybos psichologijos bruožai

 

Rita Tūtlytė. Žaliaduonių gegužė. Antanui Miškiniui - 90

 

Rita Tūtlytė. "Žemėn žiedlapiais tebesninga…"

 

Ona Voverienė. Įkaitas už savo tautą

©