Utenos kraštas knygose

2009 gruodis


Algirdo Grašio legendos ; Bračo pacukų satyros : legendų, publicistikos ir satyros rinktinė / Algirdas Grašys. - Vilnius : Žuvėdra, 2009 (Kaunas : Aušra). - 254, [2] p., [16] iliustr. lap. : iliustr., faks., portr. ; 22 cm. - Turinyje aut.: Leonardas Grudzinskas, Ferdinandas Jakšys, Regina Mikalauskaitė, Egidijus Miknevičius, Henrikas Paulauskas, Mindaugas Stundžia, Rimantas Vanagas. - Tiražas [400] egz. - ISBN 978-9955-669-47-0 (įr.)
 
Žinomas aktorius, Utenos rajono garbės pilietis Algirdas Grašys, šiemet atšventęs septyniasdešimt penktąjį gimtadienį, skaitytojui pristato savo kūrybą. Knygoje spausdinamos autoriaus sukurtos legendos, atspindinčios Utenos krašto žmonių likimus, vaizdžiai primenančios skaudžius istorinius tautos momentus. Publicistiniuose tekstuose išryškėja pilietinė, patriotinė autoriaus pozicija, aistringas gyvenimo tiesios gynimas.


Saldutiškio mokykla / [sudarytojai Dainius Guobis, Romualdas Šinkūnas]. - Utena : Utenos spaustuvė, 2006 (Utena : Utenos sp.). - 260, [2] p. : iliustr., faks., portr. ; 20 cm. - Turinyje aut.: Laimutis Antanas Bulika, Vytautas Gaivenis, Juozas Gruodis, Bronius Jauniškis-Zarasaitis, Jonas Juodis, Ona Kraujelytė-Mažeikienė, Ona Levanaitė-Miknevičienė, Aleksandra Lukšionytė, Pranas Kuliešius, Algirdas Antanas Šalna, Mindaugas Žukauskas. - Bibliogr.: p. 260. - Tiražas 400 egz. - ISBN 9955-626-73-9
 
Knygoje surinkta medžiaga apie Saldutiškio mokyklą pateikiama pagal Lietuvos centrinio valstybinio archyvo, Švenčionių rajono Savivaldybės archyvo, Utenos kraštotyros muziejaus foto skyriaus fondų medžiagų, atskirų mokytojų ir mokinių atsiminimus, asmeninių albumų nuotraukas apie mokyklos ir miestelio gyvenimą, apie šio krašto žmones