Fotogalerija

Antano Jasūdžio klojimo teatras

A. Jasūdis (gimė 1878-10-01 Puodžiuose, Utenos r., mirė 1963-08-14 Užupėje, Telšių r.) - Lietuvos teatro veikėjas. Į Peterburgą išvyko 1898 m., tarnavo banke, geležinkelyje. Mėgėjų teatro Petrapilyje organizatorius, aktorius. 1901-1904 m. vaidino Lošikų būrelyje. Nuo 1911 m. Teatrališkosios komisijos steigėjas ir pirmininkas, vaidintojų organizatorius. 1912-1917 m. Petrapilio lietuvių dramos ir muzikos kuopos steigėjas, valdybos narys. Lietuviškiems vakarams ir spektakliams režisuoti pakvietė režisierių profesionalą Konstantiną Glinskį.
1908 m. vedė Olgą Demidovaitę. 1909 m. gimė dukra. 1910 išsituokė. Antrą kartą vedė artistų trupės dalyvę Mariją Čaplinskaitę, su kuria praleido drauge likusį gyvenimą.
1921 m. vasario mėn. grįžo į Lietuvą. Surinko Petrapilio lietuvių teatrinės ir muzikinės veiklos dokumentinę medžiagą. Ja remdamasis, Balys Sruoga parašė studiją ,,Lietuvių teatras Peterburge 1892-1918" (1930), už kurią jam buvo suteiktas profesoriaus vardas.
Dokumentinę medžiagą sudarė:
1. 3 segtuvai įvairių dokumentų, surinktų iš įvairių lietuvių draugijų bylų, apie pirmuosius lietuvių vakarus. Tai dokumentai liudijantys apie XVIII a. antros pusės rengtų lietuviškų vakarų, šokių bei vaidinimų veiklą Peterburge. Visi dokumentai buvo suskirstyti pagal jų metus ir sudėti į atskirus segtuvus. Dokumentai buvo rinkti maždaug 20 metų.
2. 1200 tomų įvairaus turinio knygų.
3. 120 tomų cenzūruotų scenos veikalų su visa archyvine medžiaga A. Jasūdis perdavė Lietuvos universitetui Kaune su visa knygų spinta...
1922 m. Kaune steigėsi Lietuvos bankas. A. Jasūdis pradėjo jame dirbti.
1933 m. buvo perkeltas į Lietuvos banko skyrių Telšiuose, skyriaus vedėjo pareigoms eiti.
1938 m. švenčiant 60-ies metų sukaktį, Lietuvos teatras A. Jasūdį apdovanojo auksiniu teatro Garbės ženklu. Iškilmėse dalyvavęs režisierius K.Glinskis nusegė savąjį Garbės ženklą ir prisegė jį prie šio nusipelniusio žmogaus krūtinės.
1958 m. Respublikos teatro draugijos patalpose teatro mylėtojai, kritikai, aktoriai paminėjo garbingą A. Jasūdžio 80-ies metų sukaktį.
Sukurti vaidmenys:
Šaltiniuose minima, kad pirmas vaidmuo pjesėje "Gaila ūsų" sukurtas savybės vakarėlyje. Suvaidintų vaidmenų kiekiu (virš 40) jis pralenkė kitus Peterburgo vaidintojus.
1902 m. Faibčikas ir Bekampis (Keturakio "Amerika pirtyje").
1912 m. Kęstutis (A. Asniko "Kęstutis").
1928 m. Kaune vaidinta Ostrovskio veikale "Pelninga vieta" Karių ramovėje. Pulkininkas Braziulevičius vadovavo karių - artistų trupei.
1921 - 1922 m. Utenoje Parapijos salėje režisavo ir pastatė veikalą "Šv. Agnietė" ir "Genovaitė".
1933 - 1935 m. režisavo keletą veikalų Telšių gimnazistams.
A. Jasūdis ir žmona M. Čaplinskaitė-Jasūdienė palaidoti Nevarėnų kapinaitėse Telšių r.
2003-09-14 minėdami lietuvių bendruomenės Peterburge švietėjo ir kultūrintojo, teatro kūrėjo ir puoselėtojo 125-ąsias gimimo metines, jo gimtojoje sodyboje Puodžių kaime, Utenos r., atidengėme paminklinę lentą ir įkūrėme A. Jasūdžio klojimo teatrą. Jo fundatoriai - Leonardas Jasūdis, Vigimantas Trimonis.
Norėdami tęsti senosios lietuvių dramaturgijos tradicijas ir gyvąją apraišką Rytų Aukštaitijos regione, klojimo teatre organizuojame renginius ir šventes skirtus rajono bendruomenei, moksleiviams ir Respublikos gyventojams.
2004-12-17 įvyko renginys "Susiburkime prie Advento laužo", skirtas Utenos socialiai remtiniems vaikams. Šventėje dalyvavo Utenos KASP’o kareiviai, kurie vaišino visus sočia kareiviška koše.
2004-05-07 renginiu "Žodis prie žodžio", kurį vedė etnologė G. Kadžytė, paminėjome lietuvių kalbos ir spaudos atgavimo 100-metį. Dalyvavo aktoriai Karolis Dabkus ir Aldona Vederaitė, rašytojas Vytautas Račickas, Utenos literatų klubo ,,Verdenė" nariai.
2004-09-11 organizuotas pirmasis Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis "Rudeninė obelis". Jame dalyvavo Utenos "Žaliaduonių teatras" (rež. A. Eigerdienė) parodę K. Čyplio - Vijūno spektaklį "Dalia dalužė". Taip pat išvydome svečių pasirodymus: Dusetų (Zarasų r.) mėgėjų teatro ,,Žingsniai" spektaklį K. Sajos ,,Šeškai" (rež. J. Krasauskienė), Saldutiškio (Utenos r.) ,,Saldus" bendruomenės spektaklį J. Skinskio ,,Pertraukta meilė" (rež. R. Abukevičius), Skapiškio (Kupiškio r.) mėgėjų teatro ,, Stebulė" spektaklį V. Bičiūno ,,Varnalėšos" (rež V. Vadoklytė). Koncertavo Utenos kultūros centro romantinės muzikos ansamblis (vadovė L. Griciuvienė). Festivalį pradėjo Klaipėdos universiteto Teatro katedros doc. dr. Petras Bielskis. Sveikinimo žodžius tarė Utenos r. meras A. Katinas, Utenos apskrities viršininkas V. Cibulskas.
2005-05-26 įvyko pirmoji A. Jasūdžio klojimo teatro premjera "Sidabro namai", skirta poetams K. Praniauskaitei ir A. Baranauskui atminti.
2005-05-31 klojimo teatre organizuotas renginys "Mokykimės išminties iš žemės ir gamtos", skirtas prof. E. Šimkūnaitei atminti. Renginį vedė etnologė G. Kadžytė. Šventėje dalyvavo rajono moksleiviai, E. Šimkūnaitės fondo prezidentas dr. R.Pakalnis, aktorius F. Jakšys, profesorė E. Šapokienė.

2006-03-09
Nida Treinytė

A.Jasūdžio klojimo teatro steigėja ir režisierė Nida Treinytė
Meldų g.6, Utena LT - 28195
El.p. nida@utenos-kolegija.lt  

A. Jasūdžio klojimo teatro savininkas Vigimantas Trimonis
Paukščių tako g.64, Vilnius LT - 14189
El. p.vigimantas.trimonis@vpmarket.lt  

A. Jasūdis Peterburge (1915 m.)
A. Jasūdis Peterburge (1915 m.)
Programėlė lietuviškiems vakarams
Programėlė lietuviškiems vakarams

Spektaklio foto. Slovackio "Mindaugas"
Spektaklio foto. Slovackio "Mindaugas"
Spektaklio "Mindaugas" foto su aktorių pavardėmis
Spektaklio "Mindaugas" foto su aktorių pavardėmis
A. Jasūdis. 1958 m., Telšiai.
A. Jasūdis. 1958 m., Telšiai.

A. Jasūdžio medalio projektas. Dail. N. Treinys
A. Jasūdžio medalio projektas. Dail. N. Treinys
A. Jasūdžio namai
A. Jasūdžio namai
Namo pastatymo data pamatuose (1884 m.)
Namo pastatymo data pamatuose (1884 m.)

 

Klojimo teatro atidarymo data
Klojimo teatro atidarymo data
Sodybos šeimininkai L. ir V. Trimoniai
Sodybos šeimininkai L. ir V. Trimoniai
A. Jasūdžio klojimo teatro steigėjai V. Trimonis, N. Treinytė, Šventės svečias dr. P. Bielskis
A. Jasūdžio klojimo teatro steigėjai V. Trimonis, N. Treinytė, Šventės svečias dr. P. Bielskis

 

Paminklinė lenta
Paminklinė lenta
Senasis klojimas (1938 m.)
Senasis klojimas (1938 m.)
A. Jasūdžio klojimo teatras
A. Jasūdžio klojimo teatras