Naujienos

Naujienų archyvas

2013-03-05

Motiejaus Miškinio kūrybos pristatymas

2013 m. kovo 12 d. 17 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos (Maironio g. 12) konferencijų salėje kraštiečio diplomato, vertėjo, mokytojo Motiejaus Miškinio leidinio „Rinktiniai raštai“ sutiktuvės.


Dalyvauja Motiejaus Miškinio Rinktinių raštų sudarytojas dr. Jonas Šlekys, redaktorė dr. Ilona Čiužauskaitė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Leidybos centro vadovas Gytis Vaškelis, Utenos A. Šapokos gimnazijos mokytojas ekspertas Stepas Eitminavičius, A. ir M. Miškinių literatūrinės etnografinės sodybos muziejininkė Rimanta Gaidienė. Renginį veda kraštietė etnologė Gražina Kadžytė. Poeziją savo krašto tarme skaitys poetė Regina Katinaitė - Lumpickienė, muzikuos Adofo Driuko styginis kvartetas.

Maloniai visus kviečiame!

Motiejus Miškinis (1898-1974) Nepriklausomos Lietuvos savanoris, diplomatas, mokytojas Kaune ir Marijampolėje, Raseinių gimnazijos direktorius, vienas iš švietimo reformos strategų. Vokiečių okupacijos metais – Vilniaus universiteto dėstytojas. Pokaryje, kaip buvęs tautininkų partijos narys, nustumtas į kultūros nuošalę, tad galėjo užsiimti tik vertėjo darbu ir mokytojauti iki pensijos gimtuosiuose Juknėnuose.
Iki šiol Motiejus Miškinis visiems buvo daugiau pažįstamas kaip „Lietuvių literatūros vadovėlio autorius“, F. Dostojevskio, N. Gogolio ir kitų literatūros klasikų vertėjas. Tuo tarpu daugelis vertingų publikacijų, recenzijų buvo likę užmarštyje. Turėdamas platų kultūrinį akiratį, į pedagogiką ir literatūrą jis žiūrėjo filosofo žvilgsniu, visur ieškodamas tautinės dvasios apraiškų. Vertingiausios publikacijos, surinktos į vieną knygą, įgyja naują prasmę ir skambėjimą, atiduodant deramą pagarbą šiam įdomios biografijos, neeilinio intelekto Žmogui, išsaugojusiam ištikimybę savo idealams ir tėviškei.

Atgal »     Atsiliepimai »