Naujienos

2014-05-27

Atsiveria aukštojo mokslo galimybės

Gegužės 26 d. Utenoje lankėsi Lietuvos sporto universiteto (LSU) rektorius prof. habil. dr. Albertas Skurvydas, LSU kancleris Mindaugas Balčiūnas ir projektinės veiklos Utenoje kuratorius Mindaugas Noreika. Vizito tikslas – pasirašyti su Utenos r. savivaldybės administracija bendradarbiavimo sutartį, numatančią aukšto mokslo ir tęstinio mokymo regioninę plėtrą Utenoje.
 

Plačiau Atsiliepimai »

2014-05-22

Paminklas paskutiniam Aukštaitijos partizanui

Ka­dan­gi vie­no ryš­kiau­sių Aukš­tai­ti­jos par­ti­za­nų An­ta­no Krau­je­lio pa­lai­do­ji­mo vie­ta ne­ži­no­ma, pa­mink­lo šiai ryš­kiai as­me­ny­bei sta­ty­to­jai ti­ki­si, kad bent jis by­los apie am­ži­nai gy­vą už Lie­tu­vos lais­vę ko­vo­ju­sio žmo­gaus at­mi­ni­mą.
Lie­tu­vai mi­nint Par­ti­za­nų pa­ger­bi­mo, ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės vie­ny­bės die­ną, pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, ne­to­li Ute­nos ati­deng­tas pa­sku­ti­niam Aukš­tai­ti­jos par­ti­za­nui A. Krau­je­liui pa­sta­ty­tas pa­mink­las.
 

Plačiau Atsiliepimai »

2014-05-22

Abiturientams atėjo išbandymo metas

Šįmet rajone prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 589 ( 2013 metais – 570) kandidatai, iš jų 439 – bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, 103 – Utenos regioninio profesinio mokymo mokiniai, 27 – suaugusiųjų klasių absolventai bei 7 buvę mokiniai ir 13 eksternų. Nacionalinio egzaminų centro (NEC) duomenimis, šalyje prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 38 562 kandidatų (2013 metais – 39 980 kandidatai). Tai 1 418 kandidatais mažiau negu praėjusiais metais.

Plačiau Atsiliepimai »

2014-05-21

Utenoje lankėsi Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis

Gegužės 20 d. Utenos rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Valentinas Mazuronis, viceministrai Linas Jonauskas, Almantas Petkus ir Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Lauris Martišius.
 

Plačiau Atsiliepimai »

2014-05-13

Gimnazistai domėjosi verslo istorijomis

Gegužės 12 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyko visoje Lietuvoje startuojančio projekto „Sėkmingo verslo asistentas" renginys, kuriame dalyvavo visų Utenos gimnazijų komandos. Pagrindinis projekto organizatorių tikslas – paskatinti jaunus žmones savo idėjas paversti sėkmingais verslais. Susitikimą vedė televizijos pokalbių laidų vedėja Aušra Kilkuvienė, kuri papasakojo ir savo sėkmės istoriją.
 

Plačiau Atsiliepimai »

2014-05-12

Lyrikos DNR

Daugiafunkcis Utenos sporto centras ne veltui taip vadinamas ir ne tik sporto poreikiams skirtas. Jame vyksta koncertai, minėjimai, proginiai renginiai, krepšinio varžybos. Ir biblioteką jau drąsiai galima vadinti daugiafunkciu kultūros ir meno centru. Per savaitę ratu apsisuka susitikimai su politikais, tarptautiniais apžvalgininkais, neseniai vyko knygų mugė. Savo leidinius pristatė didelės ir mažos šalies leidyklos.
 

Plačiau Atsiliepimai »

2014-05-12

Sudeikių mokykla-daugiafunkcis centras atvėrė duris

Š.m. gegužės 9 dieną Sudeikių mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojai pakvietė rėmėjus, Utenos savivaldybės administracijos ir švietimo skyriaus atstovus į popietę, kuri buvo skirta įstaigos oficialiam atidarymui. Svečius nuo pat slenksčio nuotaikingai pasitiko Utenos A.Šapokos gimnazijos pučiamųjų orkestras, Sudeikių klebonas Povilas Klezys ir mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė.

Plačiau Atsiliepimai »

2014-05-09

Šv. Florijono dieną šalies ugniagesiai minėjo Utenoje

Gegužės 4 -ąją Šv. Florijono dieną ir Utenos krašto ugniagesių 90-ties metų veiklos jubiliejų ugniagesiai iš visos Lietuvos minėjo Utenoje. Lietuvos ugniagesius profesinės šventės proga sveikino LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Vidaus reikalų ministras Dailis Barakauskas, policijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius vidaus tarnybos generolas Remigijus Baniulis, Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, Seimo nariai.
 

Plačiau Atsiliepimai »

2014-05-06

Gimtosios žemės Jorio apdovanojimo šventė

Paskatinti nuo seno švenčiamos gyvulių globėjo Ganiklio ir žalumos dievo Jorio garbinimo šventės, vėliau tapusios Jurginėmis, Lietuvos televizijos laidos „Gimtoji žemė“ rengėjai ir vėl tradiciškai pakvietė visus pasidairyti po Lietuvos kaimus, miestelius, seniūnijas ir atrasti žmones, kurių darbas, visuomeninė veikla, kūryba nusipelnė aplinkinių dėmesio, pagarbos ir dėkingumo.

Plačiau Atsiliepimai »

2014-04-22

S.Nėries, S.Šaltenio ir kitų demonai

Nuo ra­šy­to­jo Sau­liaus Šal­te­nio pa­sta­ro­sios kny­gos „Po­kal­biai prieš auš­rą“ pa­si­ro­dy­mo pra­ėjo be­veik du de­šimt­me­čiai. Per tą lai­ką, o gal ir dar il­giau bren­do tuoj pa­si­ro­dy­sian­tis „De­mo­nų am­žius“ – ro­ma­nas apie poe­tės li­ki­mą šė­to­niš­kų ideo­lo­gi­jų ver­pe­te.
 

Plačiau Atsiliepimai »

«««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  »»»