Naujienos

2013-07-22

Adolfo Šapokos istorinis-kultūrinis palikimas gimtajam kraštui

Sąjūdžio laikais išleista šimtas tūkstančių šios knygos egzempliorių, leidinys išgraibstytas ir leistas pakartotinai „Manau, neteisinga sakyti, esą Adolfo Šapokos redaguota „Lietuvos istorija“ – atgyvenęs reiškinys. Juo labiau nesiryžčiau teigti, jog ši knyga daro poveikį šiuolaikinei lietuvių visuomenei. Kita vertus, istorinė sąmonė yra toks fenomenas, prie kurio mokslininkams ne taip jau lengva prisiliesti,“ – vienoje diskusijoje, vykusioje knygų mugėje, kalbėjo istorikas Nerijus Šepetys.
 

Plačiau Atsiliepimai »

2013-07-18

Abiturientai vis dažniau tampa ištikimi savo šaliai

Šiais metais aukščiausiu egzaminų rezultatų įvertinimu – 100 balų – džiaugiasi net 20 mūsų rajono abiturientų, kurie praėjusią savaitę, ketvirtadienį, atskubėjo į Utenos rajono savivaldybę. Kasmet tradiciškai patiems geriausiems gimnazistams dėmesio skiria ir rajono vadovai – šiemet jie įteikė ženkliukus su Utenos simboliu ir knygą apie mūsų miestą.

Plačiau Atsiliepimai »

2013-07-15

Baltijos esperantininkų dienos Utenoje

„Bonan tagon“ – sveikinosi su bičiuliais į renginį Utenoje iš Kretingos atvykusios Kleta Gindvilienė ir Eugenija Kedienė. Jos, kaip ir dar 200 esperantininkų iš Suomijos, Švedijos, Portugalijos, Pietų Korėjos, Estijos, Latvijos, visą šią savaitę Utenoje vykstančių Baltijos esperantininkų dienų dalyvės.

Plačiau Atsiliepimai »

2013-07-10

Lietuvos diplomatija – tinkamame kelyje

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to (URK) pir­mi­nin­ko Be­ne­dik­to Juo­dkos nuo­mo­ne, pa­si­kei­tus val­džiai mū­sų ša­lies už­sie­nio po­li­ti­ka ga­li bū­ti ver­ti­na­ma tik tei­gia­mai.
 

Plačiau Atsiliepimai »

2013-07-01

Į Uteną sugrįš „Utenis“

Rašėje statomas „Utenio“ stadionas atitiks Europos Sąjungos keliamus standartus. Po daugiafunkcio sporto centro, stadionas bus brangiausias sporto įrenginys Utenoje, kainuosiantis per dvidešimtį milijonų litų. Stadiono rekonstrukcija didžia dalimi finansuojama iš Europos Sąjungos fondų.
 

Plačiau Atsiliepimai »

2013-06-18

Iš katinų gyvenimo…

Daug katinų ir nei vieno kniaukiančio. Praėjusią savaitę Utenio aikštėje atidarytoje parodoje po stikliniais gaubtais buvo įkurdinti keliasdešimt keramikinių rainių. Tokį saviraiškos būdą pasirinko rajono tautodailininkai ir sumanymo autorė Odeta Bražėnienė.
 

Plačiau Atsiliepimai »

2013-06-10

Utenos Dauniškio gimnazijos vokalinė grupė Vivo mini 15-tuosius veiklos metus

Kalbinu Asta Skeirienę , Utenos Dauniškio gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, pop grupės Vivo įkūrėją ir vadovę.
Jūsų suburta vokalinė grupė Vivo birželio 6 dieną Utenos kultūros centre, gerbėjų būryje, šauniai paminėjo savo 15-tąjį jubiliejų.
 

Plačiau Atsiliepimai »

2013-06-03

Dvaras be kumetyno

Dvarai – didelis kultūros palikimas. Jie sunyko tarybiniais metais. Dvarai nacionalizuoti, perduoti kolūkiams, kurie ūkinius pastatus ir teritorijas pavertė žemės ūkio technikos kiemais, kai kuriuos rūmus kontoromis. Apie architektūros paveldo, parkų išsaugojimą nebuvo nė kalbos…Geriau pavyko tiems dvarų ansambliams, kuriuose įrengė amatų ar bendrojo lavinimo mokyklas. Tačiau prie architektūros ansamblių pastatyti nauji silikatinių plytų priestatai, pagalbiniai pastatai viską sudarkė.
 

Plačiau Atsiliepimai »

2013-05-29

Užpaliai šventė 780 metų jubiliejų

Gegužės 25 d. užpalėnai šventė miestelio gimtadienį ir dvidešimt penktąjį kraštiečių susitikimą. Į renginį ‚,Sveika, gimtine“, vykusį kultūros centre, susirinko nemažai miestelio gyventojų ir svečių. Paruošta speciali programa, skirta Užpalių miestelio jubiliejui paminėti.

Plačiau Atsiliepimai »

2013-05-27

Utenos ugniagesiai – pasaulio čempionai

Utenos rajono savivaldybės administracijoje buvo pagerbta Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (APGV) ugniagesių komanda, gegužės 10–12 d. dalyvavusi Tarptautiniame ugniagesių festivalyje CODE 3800 Interlakene (Šveicarija). Pasakyti dalyvavo – tai nieko nepasakyti: APGV ugniagesių komanda varžybose laimėjo pirmą vietą ir tapo pasaulio čempionais!
 

Plačiau Atsiliepimai »

«««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  »»»