Naujienos

2013-10-07

Pirmoji piligrimystė M. Reinio vardo įamžinimo keliais ir jos įprasminimas

2013-ieji metai tikintiesiems ypatingi – Popiežius Benediktas XVI juos paskelbė Tikėjimo metais, be to, šių metų lapkričio 8 d. sueina 60 metų nuo Dievo tarno arkivyskupo M. Reinio mirties.


Plačiau »     Atsiliepimai »

2013-09-25

M. Petrauskienė. Apie tiesioginius merų rinkimus – tiesiai ir atvirai

Idėjos apie geresnės valdžios paieškas sulaukia didelio susidomėjimo. Lietuvai reikia tiesioginių merų rinkimų. Apie juos mūsų valstybėje diskutuojama beveik du dešimtmečius. Visuomenės nuomonių apklausos rodo, kad daugiau nei 70 proc. Lietuvos gyventojų pasisako už tiesioginius merų rinkimus.
 

Plačiau Atsiliepimai »

2013-09-23

Sulauksime E.Šimkūnaitės receptų knygos

Jau iš­leis­tas ra­šy­ti­nis gar­sios žo­li­nin­kės Eu­ge­ni­jos Šim­kū­nai­tės pa­li­ki­mas, jos var­du pa­va­din­ta Vil­niaus gat­vė bei gim­tų­jų Tau­rag­nų mo­kyk­la, tė­viš­kė­je ži­niuo­nės gar­bei už­veis­tas vyš­nai­čių so­das, pra­ėju­sią sa­vai­tę sos­ti­nė­je ati­deng­tas pa­mink­li­nis ak­muo. Šiuo me­tu tvar­ko­mi E.Šim­kū­nai­tės su­kur­ti ir iš­ra­šy­ti re­cep­tai, ku­rie ki­tą­met pa­si­ro­dys at­ski­ru rin­ki­niu.
 

Plačiau Atsiliepimai »

2013-09-23

Utenos mėgėjų teatro įkūrėjo ir knygų kolekcininko Liūdo Urbanavičiaus gyvenimo puslapiai

Liūdo Urbanavičiaus-Urbonaičio sukaupta prieškario Utenos miesto fotografijų, atvirukų, dokumentų kolekcija–unikalus archyvas, atskleidžiantis miesto kūrimosi istoriją, tarpukario Utenos kultūrinę veiklą, miestelėnų kasdienio gyvenimo detales.
 

Plačiau Atsiliepimai »

2013-09-16

Utenos bedalius priglaus “Angelų pieva“

Ku­ni­go Sau­liaus Kal­vai­čio įsteig­ta vie­šo­ji įstai­ga "An­ge­lų pie­va", be­si­rū­pi­nan­ti be­da­liais ute­niš­kiais, ple­čia veik­lą. Iki šiol prie­globs­tį be­na­miams ir žmo­nėms, pri­klau­so­miems nuo al­ko­ho­lio bei nar­ko­ti­kų, tei­kęs dva­si­nin­kas ap­siė­mė įkur­ti iš­skir­ti­nį pa­gal­bos vargs­tan­tie­siems cen­trą.
 

Plačiau Atsiliepimai »

2013-09-16

„Apskritasis stalas“ kviečia prijungti prie komandos!

Nemoki šokti, nemėgsti piešti, atsidainuoji vonioje, tačiau supranti, kad sėdėti namuose -neprasminga? O gal domiesi jaunimo politika, žinai ko trūksta Utenos jaunimui ar nori išbandyti savanorišką veiklą? Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ kviečia tave į savo komandą!

Plačiau Atsiliepimai »

2013-09-10

Utenos gimtadienio šventinius renginius pradėjo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis

Rugsėjo 4 d. Utenos muzikos mokykloje įvyko įspūdingas Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio atidarymas. Vargonų muzikos festivalio koncertas pradėjo 752-ojo Utenos miesto gimtadienio šventinius renginius. Festivalio organizatorė – Utenos muzikos mokyklos mokytoja Zita Lukošiūnienė. Festivalio globėja – LR Seimo narė Milda Petrauskienė. Šiemet festivalis surengtas jau 17-ą kartą.
 

Plačiau Atsiliepimai »

2013-09-09

Aštuoniolikos, o jau pardavęs kelis savo projektus

Internetas ir besivystančios technologijos leidžia vis daugiau jaunimo dar nepalikus mokyklos pradėti kurti savo verslus. Praleisdami daug valandų prie kompiuterio jaunuoliai išbando verslo principus savo patirtimi, o ne apie verslą skaito vadovėliuose. Utenoje gyvenantis Edvinas Šaltenis su DELFI dalijasi savo pirmais potyriais verslo pasaulyje.
 

Plačiau Atsiliepimai »

2013-09-06

Pasveikintas Utenos miesto garbės pilietis Vytautas Petronis

Rugsėjo 1-ąją Utenos miesto garbės pilietis, Utenos rajono kultūros ir meno premijos laureatas, dailininkas ir mokytojas Vytautas Petronis šventė 90-ies metrų jubiliejų. Iškilmingas mokytojo jubiliejaus paminėjimas įvyko rugsėjo 4 d. Utenos Dauniškio gimnazijoje, kurioje Vytautas Petronis ilgus metus mokytojavo, mokė jaunuosius uteniškius dailė paslapčių.

Plačiau Atsiliepimai »

2013-09-04

Mokytojo Vytauto Petronio mintys pasitinkant 90-ąjį gimtadienį

Vytautas Petronis – Utenos miesto garbės pilietis, Utenos rajono kultūros ir meno premijos laureatas, dailininkas ir mokytojas. Nuo 1944 iki 1991 dirbo visose Utenos miesto mokyklose, dėstė piešimą, braižybą, dailės istoriją. Kuria ekslibrisus, dalyvauja rajoninėse, respublikinėse ir tarptautinėse ekslibrisų parodose: Belgijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Prancūzijoje, Argentinoje, JAV, Kinijoje, Italijoje, Norvegijoje.
 

Plačiau Atsiliepimai »

«««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  »»»