Naujienos

2014-07-15

Pasveikinti geriausi mūsų rajono abiturientai

Penktadienį Utenos rajono savivaldybėje buvo pagerbti mūsų rajono abiturientai, už valstybinius brandos egzaminus gavę aukščiausius įvertinimus – 100 balų. Šiais metais jų turime gerokai mažiau nei pernai. Visai neseniai sužinoję savo įvertinimus, 10 abiturientų džiaugiasi gavę šimtukus (pernai aukščiausiai buvo įvertinti 23).

Plačiau Atsiliepimai »

2014-06-30

Naujam skrydžiui sparnus pakėlė beveik 500 absolventų

„Žmogus visada pasiruošęs skrydžiui... Pasibaigus vienam gyvenimo etapui kelia sparnus į naują tolį, į naują erdvę...", – tokiais žodžiais šiais metais Utenos kolegiją baigusius absolventus pasveikino vedantieji Justina ir Dainius.
Šiais metais aukštąjį mokslą Utenos kolegijoje baigė beveik 500 absolventų, kuriems penktadienį Utenos daugiafunkciame sporto centre įteikti diplomai.

Plačiau Atsiliepimai »

2014-06-19

Tautodailininkė Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė: „Nemanau, kad praturtinčiau pasaulį kurdama modernius dalykus“

Birželio 10 dieną Utenos kraštotyros muziejuje atidaryta jubiliejinė tautodailininkės Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės paroda.
Savo 50-metį ir kūrybinės veiklos 30-metį švenčianti liaudies kūrėja pristatė naujausius darbus: karpinius, margučius, lino raižinius, keramikos dirbinius.

Plačiau Atsiliepimai »

2014-06-17

Tarptautinėje poezijos šventėje Antano Miškinio literatūrine premija apdovanotas poetas Gintaras Bleizgys

Utenos rajono savivaldybės taryba, pritariant Lietuvos rašytojų sąjungai, 2003 metais įsteigė Antano Miškinio literatūrinę premiją poetui už aukštaitiškos dvasios išsaugojimą poezijoje ir (nuo 2004 m.) mažąją premiją respublikos jaunųjų filologų konkurso nugalėtojui. Šiemet, už poezijos knygą „Sodas“, A. Miškinio literatūrinė premija paskirta poetui Gintarui Bleizgiui.
 

Plačiau Atsiliepimai »

2014-06-10

Netikėtai produktyvus projektas „Bibliotekos jaunimui“ Utenos bibliotekoje

Inovatyvus, įdomus ir svarbiausia naudingas projektas „Bibliotekos jaunimui“ balandžio mėnesį startavęs Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje pasibaigė gegužės pabaigoje. Projekto metu pirmą kartą trylika savanorių atliko praktiką bibliotekoje, tapo neatsiejama jos komandos dalimi – organizavo renginius, prisidėjo prie įvairiausių akcijų bei švenčių, užsiėmė viešinimo įgyvendinimu, visą laiką dirbo komandoje, nuolat mokėsi, dalinosi patirtimi, įgūdžiais.
 

Plačiau Atsiliepimai »

2014-06-02

Poetų festivalio laureatas K.Navakas: „Poezija - žiaurus menas“

„Apie mirtį aš nerašau, o apie gyvenimą ir meilę - nuolatos“, - sakė Kęstutis Navakas. Šis 50 metų poetas šįmet pagerbtas tradiciniu „Poezijos pavasario“ ąžuolo vainiku.
Jubiliejinio, 50-ojo, festivalio „Poezijos pavasaris“ laureato vardas ir Maironio premija K.Navakui skirta už dvi knygas - „Lorelei“ ir „100du“.
 

Plačiau Atsiliepimai »

2014-05-27

Atsiveria aukštojo mokslo galimybės

Gegužės 26 d. Utenoje lankėsi Lietuvos sporto universiteto (LSU) rektorius prof. habil. dr. Albertas Skurvydas, LSU kancleris Mindaugas Balčiūnas ir projektinės veiklos Utenoje kuratorius Mindaugas Noreika. Vizito tikslas – pasirašyti su Utenos r. savivaldybės administracija bendradarbiavimo sutartį, numatančią aukšto mokslo ir tęstinio mokymo regioninę plėtrą Utenoje.
 

Plačiau Atsiliepimai »

2014-05-22

Paminklas paskutiniam Aukštaitijos partizanui

Ka­dan­gi vie­no ryš­kiau­sių Aukš­tai­ti­jos par­ti­za­nų An­ta­no Krau­je­lio pa­lai­do­ji­mo vie­ta ne­ži­no­ma, pa­mink­lo šiai ryš­kiai as­me­ny­bei sta­ty­to­jai ti­ki­si, kad bent jis by­los apie am­ži­nai gy­vą už Lie­tu­vos lais­vę ko­vo­ju­sio žmo­gaus at­mi­ni­mą.
Lie­tu­vai mi­nint Par­ti­za­nų pa­ger­bi­mo, ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės vie­ny­bės die­ną, pra­ėju­sį sek­ma­die­nį, ne­to­li Ute­nos ati­deng­tas pa­sku­ti­niam Aukš­tai­ti­jos par­ti­za­nui A. Krau­je­liui pa­sta­ty­tas pa­mink­las.
 

Plačiau Atsiliepimai »

2014-05-22

Abiturientams atėjo išbandymo metas

Šįmet rajone prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 589 ( 2013 metais – 570) kandidatai, iš jų 439 – bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, 103 – Utenos regioninio profesinio mokymo mokiniai, 27 – suaugusiųjų klasių absolventai bei 7 buvę mokiniai ir 13 eksternų. Nacionalinio egzaminų centro (NEC) duomenimis, šalyje prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 38 562 kandidatų (2013 metais – 39 980 kandidatai). Tai 1 418 kandidatais mažiau negu praėjusiais metais.

Plačiau Atsiliepimai »

2014-05-21

Utenoje lankėsi Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis

Gegužės 20 d. Utenos rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Valentinas Mazuronis, viceministrai Linas Jonauskas, Almantas Petkus ir Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Lauris Martišius.
 

Plačiau Atsiliepimai »

«««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  »»»