Utenos kraštas knygose

2014 gruodis


Šapoka, Adolfas Raštai. - T. 4 : Mokslinė korespondencija / [tekstus parengė, įvadą ir komentarus parašė Valdas Selenis]. - Vilnius : Petro ofsetas, 2014 (Vilnius : Petro ofsetas). – 210 p.

Šioje knygoje publikuojama žymaus XX amžiaus Lietuvos istoriko Adolfo Šapokos (1906-1961) mokslinė korespondencija. Ją sudaro 85 laiškai, iš kurių 61 istoriko rašyti trisdešimties metų laikotarpiu nuo 1931 m. iki 1961 m. Laiškai yra reikšmingi istorijos mokslo istorijos šaltiniai, nes visi korespondentai – istorikai arba istorija besidomėję intelektualai.


Gaivenis, Kazimieras. Nuostabioji žodžio šviesa : [straipsneliai vaikams apie kalbą, spausdinti 1979-1988 metais]. - Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla [i.e. Lietuvių kalbos institutas], 2014 (Vilnius : Standartų sp.). – 142 p.

Knygelėje spausdinami Kazimiero Gaivenio straipsniai vaikams apie kalbą. Nesudėtingai parašyti, gausiais ir įdomiais duomenimis paremti straipsneliai aktualūs ir šiandien. Juose kalbama apie įvairius lietuvių kalbos lygmenis ir reiškinius, lietuvių ir kitų pasaulio kalbų panašumus ir skirtumus.


Girnius, Juozas. Literatūros ir kultūros kritikos rinktinė. - Vilnius : Naujasis židinys-Aidai, 2014. - 432 p.

Rinktinėje spausdinama dvidešimt filosofo Juozo Girniaus (1915-1994) straipsnių literatūros ir kultūros klausimais. J. Girnius nesiribojo filosofija, o daug rašė ir literatūrologijos, estetikos, grožio ir tiesos temomis. Ši knyga padės sudaryti pilnesnį filosofo kūrybinio darbo vaizdą, bet ir aktualiai atvers tas problemas, kurios rūpėjo jam ir jo kartos žmonėms.