Utenos kraštas knygose

2013 gegužė - birželis


Jakštas, Jonas. Tik vienas tu: lyrika.- Vilnius: Homo liber leidykla, 2013.- 108 p.
 
Naujas poeto eilėraščių rinkinys sudomins visus, mėgstančius gerą lyrinę poeziją. Didžiuma eilėraščių jaudinamai atskleidžia šiandieninio žmogaus, visuomenės, žmonijos egzistencijos dramą, kurios keletas komponentų – gyvenimo neapibrėžtumas, dvasinių kolizijų gausa, skaudžiai nepastovios, dviprasmiškos būsenos, vienatvės peršuliai, slegianti nežinomybė, sunkiai suvokiamo, viską su savimi nusinešančio laiko nesutramdomas bėgesys. Pozityviai vertintinas subrendusio menininko sukurtas savitas eilėraščio tipas: žmogiškas betarpiškumas jungiamas su modernistiniu pasaulėvaizdžiu ir tokia pat poetika. Rinkinyje išryškėja prasmingos poeto pastangos pagyvinti, praturtinti kalbą.


Straižys, Vytautas. Molėtų astronomijos observatorija: (nuo 1969 metų iki 21-ojo amžiaus pradžios).- Kulionys, 2012.- 82 p.
 
Lietuvos astronomas, akad., prof., habil. dr. Vytautas Straižys visą savo gyvenimą paskyrė dangaus kūnų stebėjimui ir tyrimams. Šiame leidinyje jis apžvelgia Molėtų astronomijos observatorijos istoriją ir tikisi, "...kad Molėtų observatorija dar daug dešimtmečių bus mūsų planetos kampelis su tamsiu ir skaidriu dangumi, kur būsimos astronomų kartos galės tyrinėti kitus pasaulius, geru žodžiu paminėdami tuos, kurie nepagailėjo laiko ir energijos statydami teleskopus ant Kaldinių kalno.“