Utenos kraštas knygose

2011 spalis


Vaišnoras, Modestas. Rudens keliu pas mane.- Vilnius: Grafija, 2011.- 192 p.
Modestas Vaišnoras nugyveno tik 28-erius metus. Sūnui per greitai iškeliavus, mama norėjo įprasminti jo atminimą – surinkti ir išleisti jo kūrybą. Taip atsirado ši knyga. Pirmoje knygos dalyje pateikiama Modesto kūryba nuo mokyklos laikų rašinių iki paskutiniais gyvenimo metais rašyto teksto. Antra knygos dalis skirta prisiminimams.


Guntulytė, Regina. Pora vienam vakarui: [novelės, apysakos].- Utena: UAB „Utenos Indra“, 2011.- 262 p.
 
Tai antroji uteniškės Reginos Guntulytės knyga. (Pirmoji – „Pavėlavęs laiškas“ – išleista 2010 metais, palankiai vertinama skaitytojų.)
Knyga sudaryta iš 2002-2010 metais parašytų novelių ir apysakų. Jose gvildenami žmonių tarpusavio santykiai, meilės, ištikimybės, jausmų grožio, išdavystės ir abejingumo aspektai, psichologiniai poelgių motyvai.


Čepėnas, Juozapas Sacerdos in aeternum. Velaikių Juozelio atsiminimai.- Kaunas: Lututė, 2010.- 607 p.
 
Dr. kun. Juozapo Čepėno (1880-1976) knyga „Sacerdos in aeternum. Velaikių Juozelio atsiminimai“ – tai kunigo intelektualo prisiminimai ir mąstymai apie savo gyvenimą, sutiktus žmones, draugus ir kaimynus kunigus, rašyti 1958-1972 m. slapta ir artimų žmonių išsaugoti. Knyga bus įdomi įvairių poreikių turintiems skaitytojams: vienus gal domins atviras kalbėjimas apie kunigus – tokius pat žmones, kaip ir mes visi – su dorybėmis ir paklydimais; kitus – sovietinės okupacijos kritika; istorikai ras liudijimų apie Autoriaus gyvenamojo laikotarpio įvykius ir to meto asmenybes.


Alfonsas Nyka-Niliūnas: poetas ir jo pasaulis: kultūros tyrinėjimai ir archyvinė medžiaga.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010.- 267 p.
 
Ši knyga skirta poetui, vertėjui, literatūros kritikui, eseistui Alfonsui Nykai-Niliūnui. Apie bene nuodugniausiai ištyrinėtą lietuvių išeivijos rašytoją vis dar yra ką nauja pasakyti. Naujieji Nykos-Niliūno kūrybos tyrinėjimai sutelkti trijuose skyriuose. Mitas, laikas ir metafizika – trys didžiosios šios knygos temos. Knygoje skaitytojas ras ir laiškų, kuriuos poetas 1947-1958 m. rašė Antanui Vaičiulaičiui ir Henrikui Radauskui.