Utenos kraštas knygose

2011 liepa-rugsėjis


Vasiliauskienė, Aldona. Monsinjoras Petras Baltuška: monografija.- Utena: UAB „Utenos Indra“ , 2011.- 695 p., iliustr.
Monografija supažindina su Utenos krašto garbės piliečio, apdovanoto Utenos apskrities garbės ženklu, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio Kryžiumi, ilgamečio Daugailių Šv. Antano Paduviečio parapijos klebono monsinjoro Petro Baltuškos gyvenimu bei darbais, puošiant ir gražinant bažnyčias.
Monsinjoras Petras Baltuška – reto dvasingumo asmenybė – nepaliaudamas tikėti tautos dvasiniu atgimimu, visus ragina šiam atgimimui ne tik malda, bet ir gerais darbais Tėvynei. Monsinjoras Petras Baltuška moko branginti kiekvieną akimirką, nes tai žingsnis, kuriuo mes artėjame į savo gyvenimo tikslą – susitikimą su Aukščiausiuoju.


Stundžia, Mindaugas. Ant paskutinės pakopos: eilėraščiai, mintys, prisiminimai .- Utena: UAB „Utenos Indra“, 2011.- 110 [2] p., iliustr.
Puiki žinomo kūrėjo, ilgamečio Utenos literatų klubo „Verdenė“ pirmininko dovana savo skaitytojams, bendraminčiams ir ateities kartoms. Joje eilėraščiai vaikams ir suaugusiems, minčių blyksniai, susitikimų su rašytojais įspūdžiai. Knyga išleista Utenos literatų klubo „Verdenė“ rūpesčiu.


Drazdauskas, Jonas. Ilgesio sopulys: eilėraščiai.- Utena: Utenos spaustuvė, 2011.- 92 p.
Knygoje spausdinami įvairių autoriaus gyvenimo tarpsnių lyriniai, kartais ir su humoro gaidele eilėraščiai. Vyrauja meilės, ilgesio, tėviškės išaukštinimo temos, perpintos su prisiminimais ir nostalgija prabėgusiai jaunystei.


Surgailis, Andrius Mediniai Druskininkai.- Vilnius: Versus aureus, 2011.- 175 p.
Pasirodė naujas Andriaus Surgailio fotografijų albumas „Mediniai Druskininkai“ iš ciklo, skirto medinei Lietuvos miestų architektūrai. Albume pateikiamos nuotraukos darytos 2009-2010 metais. Jos rodo, kiek kurorte išliko medinės architektūros, kokia jos būklė šiandien. Tai vertingas leidinys, atspindintis dalį Druskininkų paveldo.