Utenos kraštas knygose

2011 sausis-vasaris


Račickas, Vytautas. Lietuviška kepurė: apsakymai.- Vilnius: V. Račickas, 2010
Į knygą sudėti įvairiu laiku parašyti apsakymai, kuriuos vienija lietuviška tematika (skaitytojas nukeliamas į Sąjūdžio ir istorinius Sausio 13-osios įvykius).
Autoriui maga jaunųjų skaitytojų širdyse sužadinti Tėvynės meilės, tautiškumo, pilietinės atsakomybės jausmus.


Panavas, Petras. Įkvėpimo auka: vieno gyvenomo fragmentai.- Vilnius: Baltos lankos, 2010
Petras Panavas – Lietuvių rašytojų sąjungos narys nuo 1979 m., keliolikos poezijos rinkinių ir istorinės dramos „Daumantas“ autorius.
„Įkvėpimo auka“ – tai savotiška vieno žmogaus akimis regėta Lietuvos istorija nuo lenkų okupuoto Vilniaus krašto likimo iki šių dienų. Knygoje pasakojama apie autoriaus susitikimus su tokiomis iškiliomis Lietuvos asmenybėmis, kaip Antanas Miškinis, Juozas Baltušis, Paulius Širvys, Česlovas Kudaba, Kazimieras Vasiliauskas, Rapolas Šaltenis.