ASD1.gif (8484 bytes)

Autoriai
Pratarmė
Pratarmė elektroninei versijai
Turinys
Sutrumpinimai
Summary in English
Rėmėjai
Paieška

Turinys > Personalijos > O

 

 

Česlovas Valdemaras Obcarskas G. 1929 07 18 Utenos aps. Novasadų k. Poetas, medikas. Būdamas moksleivis, 1944 pasitraukė į Angliją, ten baigė g-ziją (1952). Gavęs slaugos mediko diplomą, dirbo Kanadoje, o taip pat Anglijoje, Liverpulio, Mančesterio, Londono ligoninėse (iki 1980), žurnalo ,,Šaltinis“ redakcijoje (iki 1999). Už darbą apdovanotas dviem medaliais. Rašė straipsnius, skelbė savo kūrybą išeivijos lietuvių spaudoje. Pasirašinėjo V. Milašiaus, R. Geležinio pseudonimais. Gyvena Nottinghame. Ten išleido eilėraščių rinkinius: ,,Laikai neša žmones“ (1974), ,,Audrų išrauti medžiai“ (1988), Lietuvoje – rinktinę ,,Šviesos vandenynas“, poezijos rinkinį ,,Eilėraščiai vienišiems medžiams“ (1999).

Antanas Gasperaitis

Stasys Obcarskas G. 1927 02 16 Utenos aps. Novasadų k. Medicinos mokslų magistras, poeto Česlovo brolis. Mokėsi Utenos g-zijoje (1941–44), įstojo į vietinę rinktinę, dalyvavo kovose užimant rusams Lietuvą, vėliau vokiečių išvežtas į Vokietiją, kur baigė J. Tumo-Vaižganto g-ziją (1947). 1947 emigravęs į Angliją, studijavo Londono univ. mediciną (1959–61). 1961–69 buvo Oksfordo protinių ligų m-klos direktorius, 1969–82 felčerių, med. seserų 23 ligoninių direktorius, 1982–85 medžmento konsultantas Birminhamo raj. sveikatos apsaugai ir sveikatos patarimo tarnybai prie Anglijos sveikatos ministerijos, 1985–99 Tarptautinės sveikatos tarybos direktorius ir konsultantas. Yra skaitęs paskaitas apie protines ligas ir medžmento sritis sveikatos apsaugoje. Dalyvavo tarptautinės pagalbos organizacijos OXEAM, Lietuvių organizacijos D. Britanijoje veikloje, Sveikatos apsaugos patarėju prie Lietuvos Sveikatos apsaugos min-jos Vilniuje. S. Obcarskas – vienintelis Anglijos lietuvis medikas 1983 apdovanotas Anglijos karalienės Britanijos imperijos ordinu (OBE), taip pat dviem medaliais. Anglų kalba yra išleidęs ,,Protinių ligų slaugytojo supratimas“, ,,Kokybės elementai sveikatos tarnybai“, ,,Vaikų apsauga“, ,,Protinių ligų įstatymų patikrinimas“.

Antanas Gasperaitis

© Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
Utena. 2002