ASD1.gif (8484 bytes)

Autoriai
Pratarmė
Pratarmė elektroninei versijai
Turinys
Sutrumpinimai
Summary in English
Rėmėjai
Paieška

Turinys > Personalijos > I

 

 

Antanas Ilčiukas G. 1913 07 29 (16) Užpalių vls. Bajoriškų k. Poetas. Studijavo Kauno universitete ir LŽŪA (1932), buvo parengęs rinkinį ,,Raudoni paukščiai skrenda“, rašė apsakymus. 1941 išvežtas darbams į Vokietiją . Tolesnė biografija nežinoma.

Regina Stakėnienė

Jonas Agirdas Indrašius G. 1937 03 02 Utenos aps. Vyžuonose. Dainininkas 1952 baigė Vyžuonų septynmetę, 1957 – Švenčionių pedagoginę m-klas, 1966 – VDI. 1957–1960 dirbo Švenčionėlių m-kloje – internate, 1966–1970 Telšių dailės technikume, 1970–1986 Utenos trikotažo fabrike, 1980–1990 Utenos vandentiekio ir kanalizacijos valdyboje, 1990–1993 Utenos 5-joje vid. m-kloje. Pirmąją personalinę grafikos parodą surengė 1963 Vilniuje. Iš viso surengė 11 personalinių parodų: grafikos, akvarelės, tapybos, metalo plastikos, ekslibrisų. Dalyvavo 38 tarptautinėse parodose – konkursuose Olandijoje, Belgijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Austaralijoje, Lietuvoje ir kt., 8-se kolektyvinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje. Sukūrė 5 ąžuolines skulptūras: Vyžuonų, Utenos, Jūžintų kapinėse, Vyžuonų miestelyje, Utenos vandentiekio ir kanalizacijos valdyboje. 4 metalo plastikos darbus, kurie papuošė Utenos miesto įmones, pvz.: ,,Vandens nešėja“, ,,Vyžis“, stovinti Vyžuonose, ir kt. 1989 Vilniuje vykusiame tarptautiniame grafikų konkurse gavo pirmąją, Lenkijoje, Katovicuose – III-ąją, 1993 konkurse ,,Vydūnui – 125“ – antrąją premijas.

Vytautas Petronis

G. IsokasGediminas Petras Isokas G. 1931 02 23 Utenos aps. Baltakarčių k. Rašytojas, miškininkas, gamtininkas. Lietuvos miškininkų sąjungos Garbės narys (1998), nusipelnęs gamtos apsaugos darbuotojas (1978). Mokėsi Kušnieriūnų prad., Švenčionių g-zijoje ir Užpalių septynmetėje m-klose. 1949 baigė Vilniaus miškų technikumą, 1966 – VVU Gamtos fak., įgijo biologo–botaniko, biologijos ir chemijos mokytojo kvalifikaciją, 1949–50 Panevėžio miško ūkio Novaršonių, 1950–52 Nemenčinės ir Vilniaus miškų ūkių Riešės girininkų padėjėjas, 1952–53 Vilniaus miškų ūkio miško apsaugos inspektorius, 1953–54 Vyr. miškų ūkio valdybos inž., 1954–55 Nemenčinės miškų ūkio miško kultūrų inž., 1955–57 Vyr. miškų ūkio valdybos inž., 1957–59 Lietuvos Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos vyresn. inž., 1959–67 vyresn. kadrų inspektorius, 1967–70 Kadrų skyriaus viršininkas, 1970–75 periodinio leidinio ,,Girios“ vyr. redaktoriaus pavad., 1975 m-jos Eksperimentinio projektavimo konstravimo ir technologijos biuro Mokslinės–techninės informacijos sk. vedėjo pavad., 1975–89 to paties skyriaus vedėjas, 1989–31 Apskaitos ir informacijos paslaugų skyriaus vedėjo pavad., 1991–93 Apskaitos mechanizavimo ir informacijos sektoriaus vedėjas, 1993–98 inž., 1991–95 Vilniaus M. Biržiškos m-klos mokytojas. Išleido per 30 apysakų, pasakų, poemų, novelių, istorinių apybraižų, enciklopedijų ir kt. žanro knygų. Iš jų: ,,Parkais ir miškais“ (1959), ,,Šimtas girios mįslių“ (1960, 1976), ,,Šimtas botanikos mįslių“ (1960, 1968), ,,Grybų karnavalas“ (1970), ,,Pavasario žibintai“ (1978), ,,Svetimuose namuose“ (1979), ,,Giriose“ (1979), ,,Gaudžia ragas“ (1981), ,,Iš vienos versmės“ (1982), ,,Kai miškas šaukia“ (1984), fotoalbumą „Lietuvos miškuose“ (1987), ,,Šešiakojai“ (1988), ,,Pasėdėk su medžiu“ (1993), ,,Kur lizdelį sukti“ (1994), ,,Girių poema“ (1994), ,,Lietuvos gamtos paminklai“ (1995), biografinio žinyno „Lietuvos miškininkai“ 2 d. (1997) sudarytojas, bendraautoris, ,,Kėdainių miškų istorija“ (su Alfonsu Šeržentu 1999), „Vytautas Didysis“ (1999) ir kt.. Knyga ,,Kur lizdelį sukti“ premijuota 1995 geriausių knygų premija. Kūrybos išversta į rusų, vokiečių, anglų, baltarusių, moldavų kalbas. Paskelbė per 400 straipsnių, kūrybos ištraukų. Rašytojų sąjungos narys (1969). ,,Mūsų girių“ žurnalo redakcinės tarybos narys. Laimėjo ,,Mūsų gamtos“ žurnalo foto ir ,,Lietuvos pionierius“ laikraščio apsakymų konkursus. 1999 Aplinkos ministerijos literatūrinės premijos ,,Menininkai už gražią, sveiką gamtą ir saugią aplinką“ laureatas. Plačiau kn. ,,Lietuvos miškininkai, 1 d.“. 1997.

Adolfas Ivanauskas  G. 1866 Tauragnų vls. Kaboriškių k. M. 1946 ten pat. Tautodailinininkas, kryždirbys. Pradėjo statyti ornamentuotus kryžius savo gimtajame krašte. Ilgaamžis meistras taip pat drožė dievukus, tekino. Pirmąjį Kaboriškių kryžių padarė dar jaunystėje. Darė kryžius Sėloje, šv. Jono Degutinėse, Vareikiuose. Pasitelkė sūnus – Joną, Steponą, Juozą. Gražius kryžius pastatė Utenoje, Bažnyčios g. 1928 ir Linkmenyse. Jų kopijos neseniai pastatytos buvusiose vietose. Kryžiai dvejopos formos: vieni panašūs į zarasiškius, neornamentuotais stiebais. Toks tebestovi Kaboriškėse, ir Utenos, Linkmenų tipo – iki žemės papuošti lietuviška ornamentika. Jo kryžių yra nufotografuotų dail. Ad. Varno. Trečia rūšis jo darbų – stoginės koplytėlės – pakelėj į Kirdeikius, Kalytiškės k. Degutinėse. Tauragnuose 1944 buvęs jo kryžius sudegė.

Antanas Gasperaitis

Jonas Ivonis G. 1936 04 27 Utenos aps. Raistinių k. Biologijos mokslų kandidatas (1972) vyresnysis mokslinis bendradarbis (1990). 1943–44 mokėsi Utenos, Šeduikių, 1944–46 – Puodžių pradž. m-klose. 1950 baigė Tauragnų septynmetę m-klą. 1959 LŽŪA MŪF, miškų ūkio inž. 1959–62 Kliušinagorsko (Karelija) miško pr. ūkio gamybos meistras, inž. 1962–63 VVu aspirantas. 1963–64 Kliušinagorsko girininkas. 1964–66 Klušinagorsko aštuonmetės m-klos mokytojas 1966–69 TSRS MA Karelijos filialo aspirantas, 1969–76 miškų ūkio jaunesn., 1976–96 vyresn. mokslinis bendradarbis. Nuo 1996 pensininkas. Keturių monografijų (su kitais) autorius: ,,Eglės žydėjimo ir jos derėjimo skatinimo biologiniai pagrindai“, Petrazovodskas, 1981; ,,Spygliuočių auksinai ir hiberalinai. Nauka. 1984; ,,Pušies medžiagų apykaita ryšium su jos augimo intensyvumu“. Petrozavodskas, 1991; ,,Spygliuočių reproduktyvinių procesų ekofiziologija“, Petrozavodskas, 1993. 1986–88 TSRS MA Karelijos miškų ūkio instituto ,,Žinijos“ draugijos pirmininkas.

Gediminas Isokas

© Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
Utena. 2002