ASD1.gif (8484 bytes)

Autoriai
Pratarmė
Pratarmė elektroninei versijai
Turinys
Sutrumpinimai
Summary in English
Rėmėjai
Paieška

Turinys > Kultūra > Fotografai

 

 

Pirmosios nuotraukos darytos Utenoje, siekia XIX pab. Nemažai yra fotografavęs Kauno gub. fotografas Ivanas SVEBERKA. Geros kokybės nuotraukos, iš kurių daugiausia portretinių, užklijuotos ant kartono su įrašais. Šis ar kuris kitas fotografas Utenoje yra nufotografavęs carinių laikų mokytojų, mokinių kolektyvų, taip pat dvarininkijos atstovų, Bikuškio Drazdauskų giminę su vertėja Stefanija Jablonskiene, jos seserimis, jų vaikais Utenoje 1908 m. Unikalias Utenos miesto gatvių, pastatų nuotraukas Pirmojo pasaulinio karo metais padarė vokiečių fotografai, vėliau Utenos krašte paskleidę Berlyne išleistais atvirukais. Trečiajame, ketvirtajame dešimtmetyje Utenoje savo fotolaboratorijas turėjo keli, daugiausia žydų tautybės, fotografai. Jie buvo įsikūrę Kauno gatvėje ir dirbo iki Antrojo pasaulinio karo. Savo nuotraukų autorystę jie žymėdavo antspaudėliais antroje nuotraukos pusėje: ,,L. DEMBO fototografija Utena“, ,,Foto S. CHOVO. Utena. Kauno g. 33“. S. CHOVAS daugiausia fotografavo portretus. Jo fotonegatyvai ant AGFA stiklo plokštelių būdavo retušuojami, geros kokybės. Negatyvai buvo numeruojami. L. DEMBAS fotografavo miesto vaizdus (lietuviškai negatyve užrašydamas objektą), taip pat šventes, žymių žmonių sutikimus (prie klebonijos vysk. K. Paltaroko, stadione prezidento A. Smetonos). T. MILIS Kauno g. 40 Raslano namų laboratorijoje ant savo nuotraukų antroje pusėje žymėjo fotografijų numerius, datas. Fotografavo jis gana daug: 1930 m. jis pažymėjo per tūkstantį nuotraukų. Būta fotografų miesteliuose. Tarpukario metais Tauragnuose fotografavo Leonas Daunys (išliko jo darytos rašytojo Pulgio Andriušio nuotraukos), Kazys Gineitis, Pilkonių kaime – Aidukas, Gaidžių k. – Petras Tilvytis (poeto Teofilio brolis). Daug Utenos krašto nuotraukų padarė iš Leliūnų kilęs fotografas Vyt. Augustinas, vėliau išleidęs ne vieną fotoalbumą. Tarpukario metais buvo ir daugiau fotografavusių uteniškių. Šių fotomėgėjų (Liudo Urbonavičiaus, Prano Gasperavičiaus, Katinaitės ir kt.) nuotraukose – etninė kultūra, kraštovaizdis, žmonės.
Pokario metais vienas iš pirmų fotografų Utenoje buvo Juozas Kazokas, daręs daug portretinių, vestuvių, laidotuvių nuotraukų, užfiksavęs to meto Uteną, mokyklas, saviveiklą. Kiek vėliau daug mūsų miesto kultūros renginių nufotografavo Vytautas Kalasauskas, Jonas Juodvalkis, Julius Leika, Stanislovas Karanauskas. Paplitus spalvotajai fotografijai, šiuo metu daug fotografuoja Audronė Driskiuvienė, Arvydas Jurkaitis, Adolfas Sinkevičius, Ramūnas Misiūnas, Vytautas Ridikas ir kt. 

Antanas Gasperaitis

© Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
Utena. 2002