ASD1.gif (8484 bytes)

Autoriai
Pratarmė
Pratarmė elektroninei versijai
Turinys
Sutrumpinimai
Summary in English
Rėmėjai
 

 Turinys> Gamtos paminklai > Gamtos paminklai

Anksčiau gamtos paminklais buvo vadinami medžiai, parkai, geologinės atodangos ir kt. Dabar šios sąvokos pakeistos. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 03 20 nutarimu Nr. 311 gamtos paminklais paskelbti rajono akmenys. Anksčiau jie Aplinkos apsaugos ministro 1999 11 03 įsakymu Nr. 345 buvo saugomi kaip gamtos objektai.

Akmuo MokasAkmenys Mokas ir Mokiukas.
(Tauragnų sen. Šeimaties k.). Moko matmenys – 3X2,6X2,7 m šalia guli mažesnis – Mokiukas. Moko akmenyje iškalta vos įžiūrima data – 1860. Padavimas teigia, kad kadaise čia gyvenęs žmogus Mokas, turėjęs žmoną ir sūnų. Darbšti Moko šeima dirbusi už visą giminę. Mokas, nusivylęs žmonių tingumu, pats nustojęs dirbti. Tada žmoės jį ėmė rūgoti. Jis sumanęs persikelti anapus Tauragnų ežero, liepęs plaukti ir neatsigręžti. Žmona atsigręžusi ir nuskendo, o jis su sūnumi perplaukęs ežerą. Abu gailėjęsi nuskendusios žmonos ir motinos, verkę ir iš sielvarto pavirtę akmenimis. Kitur pasakojama, kad tie žmonės bėgę nuo krikščionybės, nes buvo pagonys. 1968 m. akmenys buvo paskelbti geologiniais gamtos paminklais. 

Vozgėlių akmuo (Leliūnų sen. Vozgėlių k.). Jo matmenys – 8,2X2,5X3,2 m. Apimtis 22 m. Dalis akmens nuskelta. 1968 m. jis paskelbtas geologiniu gamtos paminklu.

Valstybės saugomi gamtiniai kraštovaizdžio objektai

Aplinkos ministerijoje naujai patvirtinti geologiniai objektai (1999 11 03 įsak. Nr. 345).

Šeimyniškių atodangaŠeimyniškių atodanga
su konglomerato uola. (Užpalių sen. Šeimyniškių k.). Tai gana aukštas molio ir žvyro luitas, esantis prie Šeimyniškių žvyro karjero. 1999 11 03 aplinkos ministro paskelbtas saugomu objektu.

 

 

Geomorfologiniai objektai

Vyžuonų ozas (Vyžuonų sen.). Ledynui traukiantis, luistuose susidarė dideli plyšiai, į kuriuos galingi vandenys nešė ir klostė įvairias uolienes morenas, kol suformavo kalvą – ozą. Ozo ilgis – 660 m, pamato plotis – 15–30 m, aukštis – 20 m. Ozas apaugęs žolėmis ir krūmais. Aplinkui laukai. Ozas 1968 m. paskelbtas geologiniu gamtos paminklu, 1997 11 03 aplinkos ministro paskelbtas saugomu objektu.

Botaniniai objektai

Pakalnių ąžuolas (Leliūnų sen. Pakalnių k.). Skersmuo – 1,8 m, aukštis – 17 m. Ąžuolas senas, jo vidus išpuvęs, tačiau kasmet žaliuoja ir dažnai dera. 1960 m. paskelbtas gamtos paminklu, 1997 11 03 aplinkos ministro paskelbtas saugomu objektu.

Šuminų pušisŠuminų pušis (Tauragnų sen. Šuminų k.). Skersmuo – 0,9 m, aukštis – 17 m. Tai labai sena pušis, kuri 1999 11 03 aplinkos ministro paskelbta saugomu objektu.

Varniškių ąžuolas (Tauragnų sen. Varniškių k.). Skersmuo – 1,8 m, aukštis – 28 m. Tai senųjų ąžuolynų palikuonis, 1960 m. paskelbtas gamtos paminklu, 1999 11 03 aplinkos ministro paskelbtas saugomu objektu.

Varniškių liepa (Tauragnų sen. Varniškių k.). Skersmuo – 1,2 m, aukštis – 28 m. Liepos globėjo V. Kriungiškio tėvai ir seneliai prie liepos statydavo 10 kelminių avilių, kad bitės, liepai žydint, prineštų medaus. Aviliai statomi ir dabar. 1960 m. liepa paskelbta gamtos paminklu, 1999 11 03 aplinkos ministro paskelbta saugomu objektu. 

 

Varniškių liepaVarniškių ąžuolas     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sąrašą sudarė Gediminas Isokas

© Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
Utena. 2002